Вчена рада

     Вчена рада Університету є колегіальним органом управління Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, який утворюється строком на п’ять років згідно зі ст. 36 ЗУ «Про вищу освіту».

     Вчена рада Університету створена для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Університету як державної освітньої та наукової установи, обговорення головних напрямів діяльності, реалізації покладених на Університет завдань, визначення стратегії розвитку, розроблення й ухвалення нормативних документів, що регулюють внутрішнє життя Університету, наукову та науково-педагогічну діяльність.

     Порядок роботи Вченої ради Університету та основи організації її діяльності визначені законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, Положенням про Вчену раду Університету, а також іншими чинними нормативноправовими актами.

     Засідання Вченої ради Університету проводяться за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна 33, зал засідань Вченої ради (аудиторія 220). Діяльність Вченої ради Університету представлена на офіційному сайті Університету http://www.tnu.edu.ua/vcena-rada-universitetu у розділі Вчена рада.

     Засідання Вченої ради Університету проводяться державною мовою. Мова ведення засідань Вченої ради Університету визначається статтею 6 Закону України «Про засади державної мовної політики».

     Засідання Вченої ради є відкритими і гласними. Відкритість засідань Вченої ради забезпечується можливістю присутності на них членів трудового колективу Університету. На засідання Вченої ради можуть бути запрошені особи, присутність яких обов’язкова під час розгляду питань порядку денного.

     Організаційне, правове, документальне, інформаційне, наукове, експертно-аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Вченої ради здійснює учений секретар Університету.

     Учений секретар Університету – Масик Марія Зіновіївна, кандидат наук з державного управління.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: вчений секретар