Графіки проведення вступних випробувань

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА СТУПЕНЕМ «БАКАЛАВР»

 

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ УСНОЇ СПІВБЕСІДИ 17.10.2022р., 24.10.2022р. (Українська мова, математика, історія України) 

 

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ» 17.10.2022р., 24.10.2022р.

 

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ТВОРЧИХ КОНКУРСІВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО» 17.10.2022р., 24.10.2022р.

 

РОЗКЛАД ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ 26.10.2022 р. (Спеціальності: Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування (Економіка; Фінанси, банківська справа та страхування; Облік і оподаткування; Підприємництво; торгівля та біржова діяльність; Менеджмент; Науки про землю; Готельноресторанна справа; Туризм; Публічне управління та адміністрування; Міжнародні економічні відносини), Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я людини (Фізична терапія, ерготерапія; Фізична культура і спорт), Навчально-науковий гуманітарний інститут (Середня освіта (Історія); Історія та археологія; Філософія; Культурологія; Політологія; Психологія; Соціальна робота; Право), Навчально-науковий інститут муніципального управління та міського господарства (Інформаційна, бібліотечна та архівна справа; Комп’ютерні науки; Комп’ютерна інженерія; Теплоенергетика; Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, Навчально-науковий інститут філології та журналістики (Філологія; Середня освіта; Журналістика)