Вступ на основі ПЗСО

На навчання для отримання ступеня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою за результатами зовнішнього незалежного оцінювання знань та умінь/національного мультипредметного тесту, згідно Правил прийому в Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського в 2023 році.

Перелік документів для вступу

Документи, які надаються вступником до Приймальної комісії в електронній формі (через особистий електронний кабінет вступника):

 • заява вступника про допуск до участі у конкурсному відборі;
 • договір про навчання у 2-х примірниках (договір про навчання може бути укладений шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису);
 • копія військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення);
 • копії документів, що дають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням (за наявності);
 • медична довідка (за формою 086/о для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт  та 227 Терапія та реабілітація).

 

Документи, які надаються вступником до Приймальної комісії в паперовій формі (у т. ч дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку):

 • заява вступника про допуск до участі у конкурсному відборі;
 • договір про навчання у 2-х примірниках (договір про навчання може бути укладений шляхом накладання кваліфікованого електронного підпису);
 • копія військово-облікового документа (для призовників – посвідчення про приписку до призовної дільниці; для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення);
 • копії сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання та/або національного мультипредметного тесту;
 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;
 • медична довідка (за формою 086/о для спеціальностей 017 Фізична культура і спорт  та 227 Терапія та реабілітація);
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків;
 • копія документа, що посвідчує особу (паспорт громадянина України; посвідка на постійне проживання в Україні; паспорт громадянина України для виїзду за кордон; тимчасове посвідчення; паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм; паспорт громадянина України, що не містить безконтактного електронного носія) або копія свідоцтва про народження;
 • копії документів, що дають право на спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти та/або спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням (за наявності);
 • фотокартки 4 шт. 3х4;
 • інші документи, що передбачені Порядком прийому іноземців та осіб без громадянства.

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних

документів

З 01 липня 2023 року

З 01 липня 2023 року

Реєстрація заяв на участь у співбесідах та творчих конкурсах

з 03 липня – до 18:00 10 липня 2023 року (для вступу за державним замовленням)

з 03 липня  – до 18:00 25 серпня 2023 року (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

з 03 липня – до 18:00 10 липня 2023 року (для вступу за державним замовленням)

з 03 липня  – до 18:00 25 серпня 2023 року (для вступу за кошти фізичних та/або юридичних осіб)

Реєстрація заяв вступників

з 19 липня до 18:00 31 липня 2023 року

з 19 липня до 18:00 31 липня 2023 року

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів (за всіма джерелами фінансування)

з 07 липня до 18 липня 2023 року

з 07 липня до 18 липня 2023 року

Строки проведення співбесід та творчих конкурсів (виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб)

з 07 липня до 31 липня 2023 року

з 07 липня до 31 липня 2023 року

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або

регіональним замовленням

не пізніше 05 серпня 2023 року

не пізніше 05 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які отримали рекомендації до зарахування на місця державного або регіонального замовлення

до 18:00 години 08 серпня 2023 року

до 18:00 години 08 серпня 2023 року

Термін зарахування вступників, які отримали рекомендації до зарахування на навчання за кошти державного або регіонального замовлення

не пізніше 10 серпня 2023 року

не пізніше 10 серпня 2023 року

Надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих для

вступників, які вступають на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб на відкриті фіксовані конкурсні пропозиції

не раніше 09 серпня 2023 року

не раніше 09 серпня 2023 року

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осібдержавного замовлення, а також подання письмової заяви про анулювання заяв на інші місця державного замовлення

не пізніше 29 серпня 2023 року

не пізніше 29 серпня 2023 року

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 30 серпня 2023 року

не пізніше 30 серпня 2023 року

Переведення на вакантні місця державного замовлення, які зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб

не пізніше 18 серпня 2023 року

не пізніше 18 серпня 2023 року

Вступ на базі ЗНО/НМТ відбувається завдяки електронній реєстрації вступників.

За наявності пільг, документи абітурієнтом подаються особисто до Приймальної комісії ТНУ.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: директор центру підвищення кваліфікації – відповідальний секретар приймальної комісії