Вступ на основі ПЗСО

Вступ на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» можливий на основі повної загальної середньої освіти (далі – ПЗСО).

Прийом на навчання проводиться на конкурсні пропозиції за спеціальностями (спеціалізаціями, предметними спеціальностями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 07 липня 2021 року № 762). Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які сформовані Університетом та внесені до ЄДЕБО.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється за рахунок видатків державного бюджету (державне замовлення) та за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору).

 

Конкурсний відбір для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО здійснюється за результатами НМТ або ЗНО та розгляду мотиваційних листів.

 

НМТ – національний мультипредметний тест – форма вступного випробування, яка передбачає оцінювання результатів навчання з трьох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика, історія України) та одного навчального предмету додаткового блоку (іноземна мова (англійська або німецька, або французька, або іспанська) або біологія, або фізика, або хімія, або географія, або українська література за вибором вступника), яке проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

ЗНО – зовнішнє незалежне оцінювання  – комплекс організаційних процедур, спрямований на визначення рівня навчальних досягнень випускників середніх навчальних закладів при їхньому вступі до закладів вищої освіти в Україні.


Мотиваційний лист – викладена вступником письмово (відповідно до визначених вимог структури та змісту мотиваційного листа) інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну конкурсну пропозицію та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано копії (фотокопії) матеріалів, що підтверджують викладену в листі інформацію. Вимоги до структури і змісту мотиваційних листів вступників.


Для конкурсного відбору на навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» на основі ПЗСО зараховуються бал (бали):

НМТ 2024 року;

НМТ 2023 року;

НМТ 2022;

ЗНО 2021 року;

та творчого конкурсу для спеціальностей: 017 «Фізична культура і спорт», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво».

Творчий конкурс – конкурс творчих або фізичних здібностей – форма вступного випробування для вступу на основі ПЗСО, яка передбачає демонстрацію та оцінювання творчих або фізичних здібностей вступника (у тому числі здобутої раніше спеціалізованої освіти), необхідних для здобуття вищої освіти за спеціальністю і проводиться в межах одного дня (результат оцінювання оприлюднюється на офіційному вебсайті Університету не пізніше наступного дня).

Конкурсний бал (оцінка досягнень вступника) розраховується за результатами вступних випробувань та іншими конкурсними показниками з точністю до 0,001 відповідно до Порядку та Правил прийому.

 


Для здобуття вищої освіти особи (вступники) подають заяви:

– в електронній формі через особистий електронний кабінет вступника;

– тільки в паперовій формі (у зв’язку з неможливістю зареєструвати особистий електронний кабінет вступника):

 • у разі подання іноземного документа про освіту;
 • у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення.

Особистий електронний кабінет вступника – вебсторінка, за допомогою якої вступник подає електронну заяву до Університету та контролює її статус.

Для подання заяв в електронній формі особа реєструє особистий електронний кабінет в ЄДЕБО на вебсайті за адресою  https://vstup.edbo.gov.ua/.

Під час реєстрації особа зазначає такі дані:

 • адресу особистої електронної пошти, до якої особа має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету вступника;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа (одного з документів) про раніше здобуту освіту (основа вступу);
 • номер, PIN-код та рік отримання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) / сертифіката НМТ. У разі наявності даних різних років та вступних випробувань вказується будь-який з передбачених до використання;
 • тип, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує особу або реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) (у разі відсутності сертифікатів ЗНО / сертифіката НМТ;
 • реквізити документів, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Реєстрація особистих електронних кабінетів вступників на навчання для здобуття вищої освіти, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня.

 

 

В особистому електронному кабінеті вступник вносить номери телефонів (мобільний та/або домашній) із зазначенням телефонних кодів у міжнародному форматі для можливості оперативного зв’язку Приймальною комісією зі вступником, а також завантажує кольорову фотокартку розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

До подання першої заяви вступник може замінити внесені номери телефонів. За потреби вступник зазначає додаткові документи про раніше здобуту освіту, дані сертифікатів ЗНО / НМТ різних років відповідно до Правил прийому.

 

Заява в електронній формі подається вступником шляхом її заповнення в режимі онлайн. У заяві вступники вказують:

 • рівень вищої освіти;
 • основу вступу,
 • конкурсну пропозицію із зазначенням освітньої програми (спеціальності, предметної спеціальності, спеціалізації), форму здобуття освіти, інформацію про вступника.

Пріоритетність зазначається в заявах на місця державного замовлення (при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність). Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.

Для здобуття ступеня вищої освіти особами, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, віднесених до територій активних бойових дій (територій активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси) станом на 01 липня 2024 року та які перебувають на ній або які переселилися з неї після 01 січня 2024 року, діють освітні центри «Крим-Україна», «Донбас-Україна».

 

Для вступників з тимчасово окупованої території

 

Спеціальними умовами участі у вступній кампанії є:

– спеціальні умови участі в конкурсному відборі на навчання для здобуття вищої освіти;

– спеціальні умови вступу на навчання за державним або регіональним замовленням.

Необхідною умовою застосування спеціальних умов участі у вступній кампанії є наявність в ЄДЕБО картки фізичної особи із зазначенням пільгової категорії та внесенням підтвердних даних до моменту подання першої заяви на участь у конкурсному відборі (реквізити документів, що засвідчують право на спеціальні умови участі у вступній кампанії, або завантажені скановані копії таких документів у разі відсутності (недоступності) інформації про них у державних реєстрах), а також зазначення в заяві вступника щодо необхідності застосування спеціальних умов.

Щодо пільгових категорій

 

За більш детальною інформацією щодо спеціальних умов участі у вступній кампанії звертайтесь за номерами  Приймальної комісії + 38 (093) 642-37-59.


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: відповідальний секретар приймальної комісії