Положення

 

1. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1. Для здобувача вищої освіти

09.05.2024

Додаток 1. Форма атестаційної відомості для спеціальностей, де передбачено форму атестації – ЄДКІ

Додаток 2. Подання до затвердження голів екзаменаційних комісій з атестації здобувачів вищої освіти

Додаток 3. Подання щодо персонального складу екзаменаційної комісії для проведення атестації здобувачів вищої освіти

Додаток 4. Відомість результатів атестації здобувачів вищої освіти

Додаток 5. Розклад роботи екзаменаційних комісій для проведення атестації здобувачів вищої освіти

Додаток 6. Протокол засідання екзаменаційної комісії  з атестації здобувачів вищої освіти щодо складання атестаційного екзамену

Додаток 7. Протокол засідання екзаменаційної комісії з розгляду кваліфікаційної роботи здобувача вищої освіти

Додаток 8. Рекомендації  до структури звіту голови екзаменаційної комісії. Звіт

Додаток 8.1. Результати атестації здобувачів вищої освіти

Додаток 9. Зведені дані про результати атестації здобувачів вищої освіти

22.12.2021

28.04.2021

1.2. Для науково-педагогічних працівників

1.3. Забезпечення якості вищої освіти в Університеті

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

3. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

4. ГУМАНІТАРНИЙ НАПРЯМ ДІЯЛЬНОСТІ

5. ЗАГАЛЬНІ ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: начальник навчального відділу