Молодшим спеціалістам

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра.
 

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра з правом зарахування за державним замовленням (згідно Додатку 2 до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2019 році (підпукт 5 пункту 6  розділу І), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 11 жовтня 2018 року № 1096)

 

Необхідні документи:

- паспорт (оригінал+копія);
- ідентифікаційний код (оригінал+копія);

- 4 фото розміром 3х4;
- диплом «молодшого спеціаліста» з додатком (оригінал+копія);

- медична довідка 086-О для вступників спеціальності 017 «Фізична культура і спорт»;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (оригінал та копія) (крім випадків, передбачених законодавством);
- свідоцтво про зміну імені/свідоцтво про шлюб (за наявності).

Для вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра  на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста конкурсний відбір здійснюється за результатами вступних випробувань у формі зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, фахового випробування (додаткового вступного випробування – здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю) а, для спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» - зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури, зовнішнього незалежного оцінювання з математики, фахового випробування (додаткового вступного випробування – здобуття ступеня бакалавра за іншою спеціальністю). У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017 – 2020 років. Мінімальний прохідний бал - 100 (200-бальна система оцінювання).

Етапи вступної кампанії

І тур

ІІ тур

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

13 серпня 2020 року

13 серпня 2020 року

15 вересня 2020 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування

22 серпня 2020 року о 18.00

22 серпня 2020 року о 18.00

25 вересня 2020 року

Строки проведення фахових вступних випробувань

25 серпня - 31 серпня 2020 року

25 серпня - 31 серпня 2020 року

05 жовтня – 08 жовтня 2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

03 вересня 2020 року не пізніше 12.00

03 вересня 2020 року не пізніше 12.00

12 жовтня 2020 року не пізніше 12.00

Закінчення строку виконання вимог для зарахування на місця державного замовлення

11 вересня 2020 року о 18.00

11 вересня 2020 року о 18.00

-

Терміни зарахування вступників за державним замовленням

не пізніше 12.00 15 вересня 2020 року

не пізніше 12.00 15 вересня 2020 року

-

Закінчення строку виконання вимог для зарахування за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

25 вересня 2020 року  о 18.00

25 вересня 2020 року  о 18.00

23 жовтня 2020 року о 18.00

Термін зарахування вступників за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 вересня 2020 року

не пізніше 30 жовтня 2020 року