Спеціалізовані вчені ради

ВІДКРИТО СПЕЦІАЛІЗОВАНУ ВЧЕНУ РАДУ

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1412 від 18.12.2018 року в Таврійському Національному Університеті імені В. І. Вернадського в Навчально-науковому інституті управління, економіки та природокористування відкрито  спеціалізовану Вчену раду Д 52.051.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка».