Юридична клініка

Юридична клініка навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського заснована у 2017 році, як структурний підрозділ інституту та база для практичного навчання й проведення навчальної практики студентів старших курсів.

Мета діяльності:

- підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей;

- надання безоплатної правової допомоги представникам соціально вразливих груп суспільства;

- формування правової культури громадян;

- підготовка та навчання студентів у дусі дотримання й поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;

- впровадження в навчальний процес елементів практичної підготовки студентів-правників у сфері юридичних послуг;

Основними формами роботи є:

- безоплатні правові консультації;

- складання документів правового характеру;

- правова просвіта населення;

- навчально-практичні заходи (лекції, тренінги, семінари тощо);

- комунікація та співробітництво з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та ЗМІ;

- наукові заходи (гуртки, конференції, дебати та ін.).

Надання правової допомого здійснюється студентами-консультантами під керівництвом викладачів-кураторів.

Юридична клініка ННГІ Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського здійснює свою діяльність на підставі законодавства України, відповідного Положення та Статуту університету.


Контакти: м. Київ, вул. Івана Кудрі, 33

E-mail: legalclinictnu@gmail.com, Телефон: 068 697 0642