Алгоритм реєстрації вступників на ЄВІ/ЄФВВ для вступу до магістратури

АЛГОРИТМ РЕЄСТРАЦІЇ ВСТУПНИКІВ НА ЄВІ/ЄФВВ ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯ МАГІСТРА

З 17 по 21 червня 2024 року відбуватиметься додаткова реєстрація для участі в Єдиному вступному іспиті (ЄВІ) та Єдиному фаховому вступному випробуванні (ЄФВВ) для вступу для здобуття ступеня магістра.

Єдиний вступний іспит (ЄВІ) складається з:

 • тесту загальної навчальної компетентності;
 • тесту з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська).

Єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ) у 2024 є обов’язковим для вступу на навчання до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського для здобуття ступеня магістра на спеціальності галузей знань:

 • 01 «Освіта/Педагогіка» (крім спеціальності 017 «Фізична культура і спорт») – 014 «Середня освіта»;
 • 05 «Соціальні та поведінкові науки» – 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія»;
 • 06 «Журналістика» – 061 «Журналістика»;
 • 07 «Управління та адміністрування» – 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», 073 «Менеджмент»;
 • 08 «Право» – 081 «Право»;
 • 12 «Інформаційні технології» – 122 «Комп’ютерні науки», 123 «Комп’ютерна інженерія»;
 • 24 «Сфера обслуговування» – 242 «Туризм»;
 • 28 «Публічне управління та адміністрування» – 281 «Публічне управління та адміністрування»

Реєстрація можлива за умови особистої присутності вступника/вступниці та/або дистанційно.

Для реєстрації необхідно звернутись до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (вул. Джона Маккейна, 33, каб. 301, 3 поверх).

Для успішної дистанційної реєстрації необхідно діяти за таким алгоритмом:

 1. Сформувати комплект сканованих копій або фотокопій реєстраційних документів:
 • заповненої заяви-анкети для оформлення екзаменаційного листка зі своїм накладеним кваліфікованим електронним підписом;
 • документа, що посвідчує особу;
 • реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП) або документа, що підтверджує причину невнесення до заяви-анкети інформації про РНОКПП;
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (для осіб, які завершили навчання в минулі роки);
 • довідки щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома у 2024 році;
 • файл з фотокарткою вступника/вступниці (фото для документів), що відповідає досягнутому віку у форматі JPEG чи PNG загальним об’ємом до 1Мб.
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих (спеціальних) умов для проходження ЄВІ/ЄФВВ). 

Заповнюючи заяву-анкету з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка, потенційні магістри мають указати населений пункт в Україні або за кордоном, у якому бажають пройти ЄВІ та/або ЄФВВ, назву іноземної мови, із якої бажають скласти ЄВІ та назву(-и) ЄФВВ (предметний тест з педагогіки та психології, предметний тест з психології та соціології, предметний тест з економіки та міжнародної економіки, предметний тест з обліку та фінансів, предметний тест з управління та адміністрування, предметний тест з політології та міжнародних відносини, предметний тест з інформаційних технологій). 

Для проходження ЄФВВ можна обрати тестування не більше ніж із двох предметних спрямувань.

Вступник/вступниця має право внести зміни до реєстраційних даних, здійснивши перереєстрацію протягом часу, відведеного для реєстрації.

Для перереєстрації учаснику/учасниці необхідно звернутися до Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського і повернути раніше виданий екзаменаційний листок для його анулювання.

Якщо в процесі перереєстрації вступник/вступниця бажає змінити персональні дані – він/вона має надати документ(и), що підтверджує(ють) зміну персональних даних.

 

 1. Надіслати на офіційну електронну адресу Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського tsentrpk@tnu.edu.ua скановані копії або фотокопії реєстраційних документів.

У темі листа обов’язково треба зазначити прізвище, ім’я, по батькові, а в тексті листа – прізвище, ім’я, по батькові та номер облікової картки платника податків (за наявності).

 

 1. Отримати скановану копію екзаменаційного листка.

Представник Університету перевірить наявність необхідних для реєстрації документів та правильність їх оформлення.

Якщо ж під час перевірки документів буде установлено, що особа не має права брати участь у реєстрації, то на електронну адресу, із якої надійшли документи, представник Університету відправить повідомлення про відмову в реєстрації із зазначенням причини відмови.

У разі успішної реєстрації учаснику/учасниці буде надіслано скановану копію екзаменаційного листка на електронну адресу, зазначену ним/нею у заяві-анкеті. Оригінал екзаменаційного листка зберігатиметься в Університеті. Якщо в екзаменаційному листку учасник/учасниця виявить помилки, йому/їй потрібно звернутися до Університету.

Оформлений екзаменаційний листок можна отримати особисто, звернувшись до Університету, або поштовим зв’язком, якщо учасник/учасниця зазначив/зазначила про таку необхідність у заяві-анкеті.

 

Якщо екзаменаційний листок не надійде на адресу, зазначену в заяві-анкеті, за два тижні до початку ЄВІ/ЄФВВ, учасник/учасниця має звернутися до Університету для отримання відповідних роз’яснень.

Для зареєстрованих учасників/учасниць на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника вступних випробувань», доступ до якої здійснюється за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

Якщо у Вас залишилися ще питання стосовно реєстрації, можете звернутись до Університету за телефонами:

Телефони для довідок та консультацій:

(044) 529-00-58,

(044) 529-57-67,

+38 (098) 455-95-76,

e-mail: tsentrpk@tnu.edu.ua

Чекаємо на вас за адресою:
01042, м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб.301

понеділок – п’ятниця – з 10:00 до 15:00.