Знайомство з кафедрою менеджменту та міжнародних економічних відносин

Немає сумнівів, що кожна людина хоче жити в цивілізованій і багатій країні. Прямим шляхом до перетворення України в таку країну є докорінна зміна методів управління економікою. Цей шлях дуже складний як теоретично так і практично. Теоретичні складності полягають в тому, що сучасна наука «менеджмент» не «напрацювала» необхідних підходів і методів, прийнятних для практичного застосування з метою істотного підвищення ефективності економічних об’єктів і економіки України в цілому.

Кафедрою менеджменту та міжнародних економічних відносин створено і практично застосовуються в навчальному процесі нові підходи і методи управління, вивчення яких забезпечує нашому випускникові гарну орієнтацію в сфері управління об’єктами будь-якого виду економічної діяльності та рівня управління, прийняття управлінських рішень, що сприяють досягненню цілей об’єкта.

Кафедра вбачає свою місію у підготовці висококваліфікованих фахівців-менеджерів та фахівців з міжнародних економічних відносин, здатних виробляти управлінські рішення, що забезпечують ефективність діяльності підприємств, міжнародних компаній та діяльність, орієнтована на соціально-економічний розвиток  та зовнішньоекономічні зв’язки  країни.

 

Кафедра менеджменту та міжнародних економічних відносин здійснює підготовку:

 

Бакалаврів

–  за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Освітня програма «Управління бізнесом»)

– за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»).

 

Магістрів

– за спеціальністю 073 «Менеджмент» (Освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»)

– за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» (Освітня програма «Міжнародні економічні відносини»).

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

 

Ми у  Facebook.

https://www.facebook.com/groups/343303254346034/