Інформація про кафедру східної філології

     Кафедра східної філології є провідним структурним підрозділом Навчально-наукового інституту філології та журналістики ТНУ імені В.І.Вернадського. Науково-викладацький склад кафедри продовжує і зміцнює традиції підготовки фахівців-сходознавців, що були започатковані в Таврійському університеті ще більш 100 років тому (1919 р.). Після захисту докторської дисертації до закінчення навчання на історико-філологічному факультеті Будапештського університету кримськотатарський вчений Бекір Чобан-заде у 1920 році був призначений доцентом Таврійського університету з тюркології. Науковим керівником Чобан-Заде був знаменитий академік Ігнац Гольдцієр. Після окупації Кримського півострова в 2014 р. значна частина педагогів змушена була переїхати до Києва і продовжити викладацьку діяльність у нових історичних і політичних умовах.

 

     Від 2015 року викладання східних мов забезпечувалося кафедрою зарубіжної філології під керівництвом кандидатки філологічних наук Ольги Семенець. Ректорат університету та деканат ННІ філології та журналістики зуміли не лише зберегти науковий і викладацький потенціал, а й посилити методологічну базу, розширити коло наукових інтересів викладачів, залучити нові кадри, які на професійному рівні продовжують багаторічні традиції попередників. За час очільництва кафедри кандидатом філологічних наук Олександром Бессарабом була оновлена нормативна база та удосконалені програмно-методичні матеріали, які відповідають світовим освітнім стандартам.

 

     Сьогодні кафедра східної філології забезпечує викладання турецької, арабської мови та літератури. Значним внеском у формування сходознавчого наукового дискурсу України є діяльність кафедри у форматі забезпечення викладання івриту та культури Ізраїлю. З грудня 2021 по червень 2022 року очільником колективу кафедри була фахівчиня з кримотатарознавства, кандидат філологічних наук Таміла Сеітяг’яєва. Нині кафедра працює під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента Костянтина Комісарова, одного з провідних українських японістів. Колектив кафедри веде активний пошук можливостей розширення форм співпраці, оперативно реагує на зміни і новітні тенденції в освітньому просторі Світу.

 

     Провідним напрямом діяльності кафедри є збереження традицій викладання кримськотатарської мови і літератури. Кримськотатарський цикл дисциплін викладається у тісному взаємозв’язку з провідними сходознавчими напрямами – тюркологією, арабістикою, кораністикою, візантологією. Від часу окупації РФ Криму саме кафедра східної філології перетворилася на науковий і культурний центр діяльності кримськотатарської громади на теренах материкової України.

 

     Навчальний план розрахований на засвоєння багатопрофільного сходознавчого контенту, який дає нашим студентам можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці України та Європи. Цьому сприяють наукові зв’язки кафедри, які гарантують якість підготовки фахівців на міждисциплінарних платформах і профілях. 

 

     Міжнародні контакти кафедри актуалізуються відповідно до потреб навчального процесу і розвитку наукової тематики викладачів і студентів. Укладені угоди про співпрацю з провідними навчальними закладами та дипломатичними представництвами Турецької Республіки, Польщі, Ізраїлю, Словакії Вони роблять можливими академічну мобільність студентів, оперативне реагування на виклики у царині освітніх послуг, зміцнюють традиції. Підписано Угоди про академічну мобільність з такими ЗВО:

 

  • Каппадокійський університет
  • Університет Акденіз
  • Егейський Університет
  • Університет Хаджеттепе
  • Університет Башкент
  • Університет Улудаг
  • Університет Аріель, Ізраїль
  • University of Economy in Bydgoszcz, Poland
  • University of Economics and Human Sciences in Warsaw, Poland;
  • Technical University of Kosice, Slovakia.

  

     Постійними партнерами кафедри є Інститут імені Юнуса Емре, Університет Башкент (Туреччина). Форми співпраці з університетами-партнерами надзвичайно широкі: стажування студентів у країнах, мови яких вони вивчають, проведення спільних наукових заходів, укладання підручників, лексикографічна діяльність тощо. Викладання профільних предметів носіями мови – провідна тенденція педагогічної діяльності кафедри.

 

     Студентська активність. Навчання на кафедрі східної філології поєднується зі світовими новітніми педагогічними тенденціями, загальним культурним розвитком особистості, активною життєвою позицією, участю студентів у культурно-просвітницьких заходах та мистецьких перформансах, наукових заходах.