Кафедра публічного управління та економіки професорсько-викладацький склад

ЄВМЄШКІНА Олена Леонідівна

завідувач кафедри

доктор наук з державного управління, професор

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, м. Київ (1996 р.), спеціальність – музика та художня культура, кваліфікація учитель музики та художньої культури; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ (2001 р.), спеціальність – галузеве управління, кандидат наук з державного управління; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ (2018 р.), спеціальність – 25.00.01 – теорія та історія державного управління, доктор наук з державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури 1917-1941 рр.» (2001 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади модернізації системи державного стратегічного планування в Україні» (2018 р.)

Сфера наукових інтересів: публічне управління та адміністрування, державне стратегічне планування,система державного управління. 

Викладання дисциплін: «Глобалізація управління суспільними процесами, євроінтеграція та безпека», «Стратегічне управління», «Реформи держави та суспільства», «Вступ до публічного управління».

Контакти:

yevmieshkina.olena@tnu.edu.ua

СІМАК Сергій Васильович

доктор наук з державного управління, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Київський економічний інститут менеджменту, м. Київ (1997 р.), спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства; Академія муніципального управління, м. Київ (2014 р.), спеціальність – адміністративний менеджмент.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток системи державного управління інвестиційно-будівельним комплексом України» (2011 р.).

Тема докторської дисертації: «Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства в системі державного управління» (2017 р.).

Сфера наукових інтересів: взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства, державно-приватне партнерство, відкрите урядування, державне стратегічне планування, прогнозно-аналітична діяльність, застосування наукових методів у аналітичній діяльності в публічному управлінні, бізнес-планування, планування і контроль на підприємстві, біржова діяльність, економічна безпека підприємства, економіка сфери послуг, здійснення реформ держави та суспільства, управління реформами.

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Планування і контроль на підприємстві», «Біржова діяльність», «Біржовий маркетинг», «Економічна безпека підприємства», «Економіка агропромислового комплексу», «Світове готельне та ресторанне господарство», «Економіка сфери послуг», «Інновації в готельному бізнесі», «Організація готельно- ресторанного господарства».

Контакти:

simak.serhii@tnu.edu.ua

ЧЕЧЕТОВА Наталія Федорівна

доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва: Харківський національний економічний університет ім.Cемена Кузнеця) (1979 р.), спеціальність – економіка та організація гірничої промисловості.

Тема кандидатської дисертації: «Производственные запасы и их влияние на эффективность производства» (1987 р.)

Тема докторської дисертації: «Фінансова стійкість регіональної економічної системи: методологія і практика» (2011 р.)

Сфера наукових інтересів: економічна та фінансова політика держави та регіонів.

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Економічна теорія», «Розміщення виробничих сил та регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Організація, планування та управління бізнесом».

Контакти:

chechetova.nataliia@tnu.edu.ua

ШЕВЧЕНКО Олександр Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (1985 р.), спеціальність – економіка та організація сільського господарства; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (1999 р.), спеціальність – правознавство; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України (2003 р.), спеціальність – магістр державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, добрив та обробітку ґрунту в Степу України» (2002 р.).

Тема докторської дисертації: «Розвиток державної політики продовольчого забезпечення України» (2009 р.).

Сфера наукових інтересів: вироблення та реалізація державної політики, прийняття рішень на різних рівнях державної влади, керівна діяльність у органах державної влади, державне управління у сфері агропромислового комплексу

Викладає дисципліни: “Політика в публічному управлінні”, “Керівництво та лідерство на публічній службі”, “Практика прийняття управлінських рішень”

Контакти:

shevchenko.oleksandr@tnu.edu.ua

НЕМИРІВСЬКА Олена Яківна

кандидат наук з державного управління, доцент

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,                  м. Київ  (2001 р.), спеціальність – політологія, кваліфікація викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін;  Академія муніципального управління, м. Київ (2010 р.), спеціальність – державна служба, кваліфікація спеціаліст державної служби.

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом» (2013 р.).

Сфера наукових інтересів: публічне адміністрування.

Викладає дисципліни: «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Місцеві державні адміністрації», «Державна служба», «Публічна служба», «Політико-адміністративна система України», «Публічна політика».

Контакти:

nemyrivska.olena@tnu.edu.ua