Кафедра публічного управління та економіки професорсько-викладацький склад

ЄВМЄШКІНА Олена Леонідівна

завідувач кафедри

доктор наук з державного управління, доцент

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Український державний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, м. Київ (1996 р.), спеціальність – музика та художня культура, кваліфікація учитель музики та художньої культури; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ (2001 р.), спеціальність – галузеве управління, кандидат наук з державного управління; Національна академія державного управління при Президентові України, м. Київ (2018 р.), спеціальність – 25.00.01 – теорія та історія державного управління, доктор наук з державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток державного управління вищими навчальними закладами мистецтва і культури 1917-1941 рр.» (2001 р.)

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади модернізації системи державного стратегічного планування в Україні» (2018 р.)

Сфера наукових інтересів: публічне управління та адміністрування, державне стратегічне планування,система державного управління. 

Викладання дисциплін: «Глобалізація управління суспільними процесами, євроінтеграція та безпека», «Стратегічне управління», «Реформи держави та суспільства», «Вступ до публічного управління».

Контакти:

yevmieshkina.olena@tnu.edu.ua

ДАРМОГРАЙ Володимир Іванович

доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Черкаський державний університет імені Богдана Хмельницького (1998 р.), спеціальність «Біологія і хімія». Черкаський державний технологічний університет (2005 р.), спеціальність “Економіка підприємства”

Тема кандидатської дисертації: Методологія стратегічного планування комплексного соціально-економічного розвитку регіону (2007 р.)

Тема докторської дисертації: Стратегічні пріоритети ринкової трансформації регіональних господарських систем України (2014 р.)

Сфера наукових інтересів: регіональна економіка, стратегія розвитку підприємств

Викладає дисципліни: “Системи технологій”, “Економіка і організація інноваційної діяльності”, “Економіка будівельного комплексу”

Контакти:

darmohrai.volodymyr@tnu.edu.ua

КРАВЧЕНКО Сергій Олександрович

доктор наук з державного управління, професор

Освіта: Український державний університет харчових технологій, м. Київ (1995 р.), спеціальність – електропостачання та електрозбереження.

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення механізму планування наукових досліджень у державних організаціях і установах» (2003 р.).

Тема докторської дисертації: «Теоретико-методологічні засади здійснення державно-управлінських реформ» (2010 р.).

Сфера наукових інтересів: взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства та громадянами, відкрите урядування, державне стратегічне планування, прогнозно-аналітична діяльність, запобігання корупції, застосування методології системного підходу в публічному управлінні, застосування наукових методів у аналітичній діяльності в публічному управлінні, здійснення реформ держави та суспільства, оцінювання суспільної ефективності публічного управління, управління науково-дослідною діяльністю, управління реформами.

Викладає дисципліни: «Основи публічного управління та адміністрування», «Політика в публічному управлінні» «Керівництво та лідерство на публічній службі», «Аналітика в публічному управлінні», «Глобалізація та управління суспільними процесами», «Реформи держави та суспільства», «Прийняття управлінських рішень», «Антикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні».

Контакти: kravchenko.serhii@tnu.edu.ua
СІМАК Сергій Васильович

доктор наук з державного управління, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Київський економічний інститут менеджменту, м. Київ (1997 р.), спеціальність – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства; Академія муніципального управління, м. Київ (2014 р.), спеціальність – адміністративний менеджмент.

Тема кандидатської дисертації: «Розвиток системи державного управління інвестиційно-будівельним комплексом України» (2011 р.).

Тема докторської дисертації: «Інституційний розвиток публічно-приватного партнерства в системі державного управління» (2017 р.).

Сфера наукових інтересів: взаємодія органів державної влади з інститутами громадянського суспільства, державно-приватне партнерство, відкрите урядування, державне стратегічне планування, прогнозно-аналітична діяльність, застосування наукових методів у аналітичній діяльності в публічному управлінні, бізнес-планування, планування і контроль на підприємстві, біржова діяльність, економічна безпека підприємства, економіка сфери послуг, здійснення реформ держави та суспільства, управління реформами.

Викладає дисципліни: «Бізнес-планування», «Планування і контроль на підприємстві», «Біржова діяльність», «Біржовий маркетинг», «Економічна безпека підприємства», «Економіка агропромислового комплексу», «Світове готельне та ресторанне господарство», «Економіка сфери послуг», «Інновації в готельному бізнесі», «Організація готельно- ресторанного господарства».

Контакти:

simak.serhii@tnu.edu.ua

ЧЕЧЕТОВА Наталія Федорівна

доктор економічних наук, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Харківський інженерно-економічний інститут (сучасна назва: Харківський національний економічний університет ім.Cемена Кузнеця) (1979 р.), спеціальність – економіка та організація гірничої промисловості.

Тема кандидатської дисертації: «Производственные запасы и их влияние на эффективность производства» (1987 р.)

Тема докторської дисертації: «Фінансова стійкість регіональної економічної системи: методологія і практика» (2011 р.)

Сфера наукових інтересів: економічна та фінансова політика держави та регіонів.

Викладає дисципліни: «Політична економія», «Економічна теорія», «Розміщення виробничих сил та регіональна економіка», «Глобальна економіка», «Організація, планування та управління бізнесом».

Контакти:

chechetova.nataliia@tnu.edu.ua

ШЕВЧЕНКО Олександр Олександрович

доктор наук з державного управління, доцент

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Дніпропетровський сільськогосподарський інститут (1985 р.), спеціальність – економіка та організація сільського господарства; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого (1999 р.), спеціальність – правознавство; Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Української Академії державного управління при Президентові України (2003 р.), спеціальність – магістр державного управління.

Тема кандидатської дисертації: «Продуктивність озимої пшениці залежно від попередників, добрив та обробітку ґрунту в Степу України» (2002 р.).

Тема докторської дисертації: «Розвиток державної політики продовольчого забезпечення України» (2009 р.).

Сфера наукових інтересів: вироблення та реалізація державної політики, прийняття рішень на різних рівнях державної влади, керівна діяльність у органах державної влади, державне управління у сфері агропромислового комплексу

Викладає дисципліни: “Політика в публічному управлінні”, “Керівництво та лідерство на публічній службі”, “Практика прийняття управлінських рішень”

Контакти:

shevchenko.oleksandr@tnu.edu.ua

ШПАЧУК Віталій Васильович

доктор наук з державного управління, професор

Посада: професор кафедри публічного управління та економіки  

Освіта: Київський національний економічний університет, м. Київ (1998 р.), спеціальність – фінансовий менеджмент

Тема кандидатської дисертації: “Стратегічне управління державним зовнішнім боргом України” (2004 р.)

Тема докторської дисертації: “Державне управління банківською системою: антикризовий аспект” (2012 р.)

Сфера наукових інтересів: державне управління економікою, макроекономіка, фінанси, банківська діяльність, антикризове управління.

Викладає дисципліни: “Лобізм”, “Економіка та врядування”

Контакти:

shpachuk.viitalii@tnu.edu.ua

НЕМИРІВСЬКА Олена Яківна

кандидат наук з державного управління, доцент

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,                  м. Київ  (2001 р.), спеціальність – політологія, кваліфікація викладач політології, вчитель соціально-гуманітарних дисциплін;  Академія муніципального управління, м. Київ (2010 р.), спеціальність – державна служба, кваліфікація спеціаліст державної служби.

Тема кандидатської дисертації: «Удосконалення управління діяльністю місцевих державних адміністрацій в містах зі спеціальним статусом» (2013 р.).

Сфера наукових інтересів: публічне адміністрування.

Викладає дисципліни: «Територіальне управління та місцеве самоврядування», «Місцеві державні адміністрації», «Державна служба», «Публічна служба», «Політико-адміністративна система України», «Публічна політика».

Контакти:

nemyrivska.olena@tnu.edu.ua

ПРИСТАЙКО Валерій Володимирович

кандидат наук з державного управління

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Національна академія державного управління при Призедентові України (1999 р)

Тема кандидатської дисертації: Державне управління в умовах надзвичайного стану: теоретичні аспекти (2021 р.)

Сфера наукових інтересів: державне антикризове управління, антикризове управління, антикризове управління в умовах надзвичайного стану, захист критичної інфраструктури.

Викладає дисципліни: «Право в публічному управлінні», «Анктикорупційна політика та запобігання корупції в публічному управлінні»,  «Державна антикорупційна політика».

Контакти:

prystaiko.velerii@tnu.edu.ua

КОБИЛЯЦЬКА Людмила Митрофанівна

кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Київський інститут народного господарства (1975р.), спеціальність – економіка промисловості.

Тема кандидатської дисертації: «Совершенствование экономических методов оценки деятельности научных организаций в области строительства» (1981 р.)

Сфера наукових інтересів: економіка та управління.

Викладання дисциплін: ««Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Основи підприємництва».

Контакти:

kobyliatska.liudmyla@tnu.edu.ua

ЗАБАШТА Євген Юрійович

доктор філософії з економіки

Посада: старший викладач кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Академія муніципального управління, м.Київ (2016 р.), спеціальність – Фінанси і кредит.

Тема дисертації доктора філософії: «Формування механізму розвитку інноваційного підприємництва» (2020 р.).

Викладає дисципліни: «Організація промислового та сільськогосподарського виробництва», «Глобальна економіка», «Управління розвитком персоналу», «Системи технологій», «Економіка і організація інноваційної діяльності», «Економіка суспільного сектору», «Конкурентоспроможність підприємства», «Управління конкурентоспроможністю підприємства», «Історія економіки та економічної думки».

Сфера наукових інтересів: розвиток підприємництва, управління інноваційним розвитком  підприємництва в Україні

Контакти:

zabashta.yevhen@tnu.edu.ua

МУЗИКА Юлія Дмитрівна

кандидат економічних наук, доцент

Посада: доцент кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2008 р.). Спеціальність: Педагогіка і методика середньої освіти. Географія

Академія муніципального управління (2014 р.). Спеціальність: Адміністративний менеджмент

Тема кандидатської дисертації: Удосконалення механізмів стратегічного планування в регіональному управлінні (2015 р.)

Сфера наукових інтересів: узгодження механізмів впровадження концепції сталого розвитку, планування та контроль на підприємстві, статистика ринку товарів та послуг, економіка підприємства, стратегічне планування, удосконалення механізмів стратегічного планування в умовах державного управління

Викладає дисципліни: “Економіка підприємства”, “Економіка праці та соціально-трудові відносини”, “Економіка сфери послуг”, “Економіка торгівлі”, “Інвестиційна діяльність”, “Інформаційна економіка”, “Організація торгівлі”, “Статистика”, “Статистика ринку товарів і послуг”

Контакти:

muzyka.yuliia@tnu.edu.ua

КОСТЕЦЬКА Лідія Миколаївна

кандидат наук з державного управління, доцент

Посада: старший викладач кафедри публічного управління та економіки 

Освіта: Богуславське педагогічне училище (1988), спеціальність викладання в початкових класах загальноосвітньої школи. Український Державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова (1996), спеціальність педагогіка та методика початкового навчання. Національний університет внутрішніх справ (Харків, 2004), спеціальність правознавство, юрист. Національна академія державного управління при Президентові України. Інститут вищих керівних кадрів (Київ, 2015), спеціальність управління суспільним розвитком, магістр управління суспільним розвитком. Аспірантура Національної академії державного управління при Президентові України (2018).

Тема кандидатської дисертації – «Особливості антикризового управління виборчим процесом в Україні».

Сфера наукових інтересів: кризи та антикризовий менеджмент публічного управління; управління в умовах криз; популізм влади; парламентаризм; верховенство права; виборче право; суспільно-політичні реформи; дослідження політик; теорія та історія публічного управління, теоретичні та організаційні засади державного управління; публічне управління та адміністрування; методологія наукового дослідження.

Викладає дисципліни:

«Нормотворчість, законотворчість та правозастосування»; «Суспільна політика та політичний процес», «Вибори та виборчий процес»; «Місцеві вибори та служба в органах місцевого самоврядування»; «Історія публічного управління»; «Вступ до публічного адміністрування»; «Публічне адміністрування»; «Державне управління»; «Основи наукових досліджень»; «Основи наукових досліджень у галузі публічного управління»; «Взаємодія суспільства і влади»; «Публічно-приватне партнерство».

Контакти:

kostetska.lidiia@tnu.edu.ua