НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ СЛОВ`ЯНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ

ПОПОВА Олена Анатоліївна

Посада на кафедрі:  завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:  Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Учитель української мови і літератури,1997 рік.

Тема кандидатської дисертації:  «Розвиток граматично правильного українського мовлення майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в двомовному середовищі», 13.00.02 (теорія та методика навчання (українська мова).

Коло наукових інтересів: лінгводидактика, мовна освіта, сучасні технології навчання.

Стаж педагогічної роботи: 30 років, з них науково-педагогічної: 23 роки.

Викладає дисципліни:  “Методика навчання українською мови в закладах середньої освіти”.

Контакти: popova.olena@tnu.edu.ua.

 

 

ГОНЧАРЕНКО Богдана Богданівна

Посада на кафедрі: доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філолог. Польська мова та літератури, української мови та літератури. Спеціаліст, 2000 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: « Моделі польського позитивізму в українській літературі ХІХ століття»,  2017 рік, спеціальність 10.01.05 порівняльне літературознавство

Коло наукових інтересів: полоністика, літературознавство, компаративістика

Викладає дисципліни: польська мова

Контакти: goncharenko.bogdana@tnu.edu.ua

ГУМЕНЮК Вікторія Олександрівна

Посада на кафедрі:  асистент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Журналістика. Магістр, 2021 рік.

Викладає дисципліни: Журналістська етика, Проблематика ЗМІ, Майстерність журналістського стартапу, Практикум журналістської майстерності

Контакти: humeniuk.viktoriia@tnu.edu.ua.
 

ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет. Журналістика

Редактор, 2007 рік.

Контакти: dosenko.anzhelika@tnu.edu.ua.


 

ДРУЖЕНЕНКО Раїса Сергіївна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:  Херсонський державний педагогічний інститут імені Н. К. Крупської, Українська мова і література,1996 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Викладає дисципліни:  культура мовлення сучасного журналіста

Контакти: druzhenenko.raisa@tnu.edu.ua.

ЗОЗУЛЯ Наталія Василівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук.

Освіта: Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Вчитель російської мови і літератури та вихователь дитячого закладу, 1995 рік;  Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Вчитель української мови і літератури 1997 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Роль експресивності російського дитячого фольклору у формуванні мовної особистості дитини”

Контакти: zozulia.nataliya@tnu.edu.ua.

КАВУН Лідія Іванівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Освіта:  Київський державний університет ім.Т. Г. Шевченка. Філолог. Викладач української мови і літератури, 1987 рік.

Контакти: kavun.lidia@tnu.edu.ua.


КАЗАРІН Володимир Павлович

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Освіта:  Далекосхідний державний університет. Філолог. Викладач російської мови і літератури, 1974 рік.

КОБИЛІНА Юлія Миколаївна

Посада на кафедрі:  старший викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Філолог. Українська мова та література, магістр, 1999 рік; Академія муніципального управління. Адміністративний менеджмент, 2014 рік; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Право, 2017 рік.

Коло наукових інтересів: соціокомунікативні аспекти адаптації іноземних студентів до українського освітнього простору, викладання ділової української мови для державних службовців як елемент підвищення кваліфікації в органах публічної влади, історія української літератури ХХ століття, документно-комунікативні технології.

Викладає дисципліни:  Українська мова за професійним спрямуванням (нефілологічні спеціальності), Сучасна російська літературна мова (для іноземців).

Контакти: kobylina.yuliia@tnu.edu.ua.


КОЛОМІЄЦЬ Олена Вікторівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Філолог. Викладач. Російська мова та література,1990 рік; Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Викладач. Українська мова та література, 1996 рік; Інститут соціальних технологій Університету „Україна”. Магістр психології, 2018 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Проблемно-тематичні та жанрово-стильові особливості прози Докії Гуменної” (10.01.01 – українська література). 2007 р.

Коло наукових інтересів: історія української літератури ХХ ст., література української діаспори, сучасна українська література, культура української мови

Стаж педагогічної роботи: 37 років, з них науково-педагогічного: 21 рік.

Викладає дисципліни: “Вступ до літературознавства”, “Історія української літератури”, “Методика вивчення літератури в закладах середньої освіти”, “Методика навчання літературознавчих дисциплін у старшій та вищій школі”, “Український літературний процес”, “Проблеми і тенденції розвитку сучасної української літератури”,“Трипільській світ у художній літературі”, “Літературознавчий аналіз тексту”, “Методи літературознавчих досліджень”.

Контакти: kolomiets.olena@tnu.edu.ua.

КУЩ Наталія Валеріївна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Слов’янський державний педагогічний інститут. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, 2000 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції, 10.02.01- українська мова (2009 р.).

Коло наукових інтересів: граматика, загальне мовознавство.

Стаж педагогічної роботи: 21 рік.

Викладає дисципліни:  Сучасна українська літературна мова, Практична риторика (вибіркова), Порівняльно-історична граматика.

Контакти: kushch.nataliya@tnu.edu.ua.

МАЛИНОВСЬКА Наталія Леонідівна

Посада на кафедрі:  викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Київський міжнародний університет. Магістр журналістики, 2005 рік.

Контакти: malynovska.nataliia@tnu.edu.ua.

НЕСТЕРЕНКО Юлія Вікторівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук.

Освіта:  Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченка. Магістр української філології, літературний працівник, 2007 рік.

Тема кандидатської дисертації: Сучасна українська есеїстика: жанрові трансформації

Коло наукових інтересів: жанри журналістики, спеціалізована вітчизняна преса, есеїстичний синерген сучасного медіапростору України

Викладає дисципліни:  “Вступ до фаху”, “Жанри журналістики: аналітичні”, “Репортерська праця”, “Практикум журналістської майстерності”.

Контакти: nesterenko.yuliia@tnu.edu.ua.

ПОЛІСУЧЕНКО Анна Юріївна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Освіта:  Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. Режисер театралізованих вистав і масових свят, викладач фахових дисциплін, 2005 рік.

Контакти:

polisuchenko.anna@tnu.edu.ua

СВЕНЦИЦЬКА Еліна Михайлівна

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Почесне звання:

Освіта:  Донецький державний університет. Філолог-викладач, 1982 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Простір, час і слово в поезії Анни Ахматової” за спеціальністю 10.01.02 – російська література(1996)

Тема докторської дисертації: “Специфіка художнього слова в творчості молодших символістів і сучасні проблеми її вивчення”за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.02 – російська література (2006)

Коло наукових інтересів: аналіз та інтерпретація художнього твору, специфіка художнього слова в сучасній теорії літератури, російська поезія межі ХІХ-ХХ сторіч, віршознавство.

Викладає дисципліни: “ Історія російської літератури”,” Проблеми і тенденції розвитку сучасної російської літератури”, “Слов’янський фольклор” 

Контакти: sventsytska.elina@tnu.edu.ua.

СЕМЕНЕЦЬ Олена Олександрівна

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Почесне звання: грамота Міністерства освіти і науки України, 2005 рік.

Освіта:  Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна. Філолог. Вчитель російської мови і літератури, 1984 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Семантичні оказіоналізми як системно-функційне явище російської лексики (на матеріалі художніх та публіцистичних творів 1980-х років)”. 10.02.01 – російська мова, 1992 рік.

Тема докторської дисертації: “Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка”. 10.02.01 – українська мова, 2005 рік.

Коло наукових інтересів: медіафілософія, медіаекологія, критичний дискурс-аналіз медійної сфери, лінгвістична синергетика, комунікативна урбаністика, інноваційні технології освіти.

Викладає дисципліни:  “Жанри журналістики: інформаційні”, “Жанри журналістики: художньо-публіцистичні”, “Медіакритика”.

Контакти: semenets.olena@tnu.edu.ua.

СІНЧЕНКО Олексій Дмитрович

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Магістр української мови і літератури, 2001 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.)”

Коло наукових інтересів: методологія літературознавства, історія дисидентського руху.

Викладає дисципліни:  “Теорія літератури”, “Наративне інтерв’ю”, “Методологія та організація наукових досліджень”.

Контакти: sinchenko.oleksii@tnu.edu.ua.


СЛИВА Тетяна Василівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Київський державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Учитель російської мови і літератури, 1993 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке)», 2005, спеціальність 10.02.02 – російська мова

Коло наукових інтересів: лінгвістична семантика

Викладає дисципліни: сучасна російська літературна мова; практикум з російської мови.

Контакти: slyva.tetyana@tnu.edu.ua.

ТЕРЕНТІЙ Анастасія Сергіївна

Посада на кафедрі:  асистент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського. Магістр філології. Українська мова та література, 2021 рік.

Контакти: terentii.anastasiia@tnu.edu.ua.

ШАРАГІНА Ольга Володимирівна

Посада на кафедрі:  старший викладач.кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Освіта:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Українська мова і література, 2009 рік.

Контакти: sharagina.olga@tnu.edu.ua.

ЮКСЕЛЬ Гаяна Заїрівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Почесне звання:

  • з 2009 р. – член Національної спілки журналістів України;
  • з 2013 року – членкиня Меджлісу кримськотатарського народу;
  • 2018 -2019 рр. – радник Міністру молоді та спорту України з питань Криму;
  • 2021 рік – член Колегії Міністерства культури та інформаційної політики України.

 

Освіта:  Ростовський-на-Дону державний університет. Журналіст, 1998 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Кримськотатарська преса 1917-1928 рр.: тенденції розвитку і національна своєрідність». Захист відбувся 22.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої Вченої комісії Д 26.001.34 Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики.

Коло наукових інтересів: Всесвітня історія, історія ЗМІ, історія журналістики, розвиток Інтернет-журналістики, сучасна публіцистика, теорія інформації та комунікації, жанри, теорія журналістики, сучасні кримські ЗМІ, Інтернет-ресурси, соціальні комунікації, проблеми корінних народів

Викладає дисципліни:  “Історія журналістики”, “Гібридна інформаційна війна”, “Типологія ЗМІ”, “Економіка ЗМІ”, “Жанри журналістики”

Контакти: yuksel.hayana@tnu.edu.ua.

ЮЛДАШЕВА Людмила Петрівна.

Посада на кафедрі:  старший викладач.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Грамоти МОН України, Подяка МОН України, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель української мови і літератури,1995 рік; Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель російської мови та літератури. Методист, 1995 рік; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Магістр філології. Германські мови та літератури (переклад включно) перша мова – англійська, 2020 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Структурно-семантичні та прагматичні особливості заголовків художніх творів кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (07 червня 2018 р.)

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, загальне мовознавство, лінгвістика тексту, ономасіологія, дитяча література.

Викладає дисципліни:  загальне мовознавство, вступ до мовознавства, лінгвістика тексту, теорія номінації, українська мова як іноземна.

Контакти: yuldasheva.lyudmyla@tnu.edu.ua.