НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ СЛОВ’ЯНСЬКОЇ ТА РОМАНО-ГЕРМАНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

ШАРАГІНА Ольга Володимирівна

Посада на кафедрі:  завідувач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Освіта:  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. Українська мова і література, 2009 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: «Феномен української ‟тихої лірики” 60–80-х рр. ХХ століття».

Коло наукових інтересів:історія української літератури другої половини ХХ ст., сучасна українська література, стилістика, риторика, семіотика.

Викладає дисципліни: історія української літератури, історична граматика та історія української мови, старослов’янська мова, український літературний процес, література: значення та розуміння, сучасна українська література, практична риторика

Контакти: sharagina.olga@tnu.edu.ua.

 

ВЕЛИЧКОВСЬКА Юлія Федорівна

Посада на кафедрі: старший викладач

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук

Почесне звання: 

Освіта: Університет Григорія Сковороди в Переяславі. 

  • Філолог. Вчитель української мови і літератури, англійської мови, зарубіжної літератури. Спеціаліст, 2014.
  • Філолог. Викладач української мови і літератури. Магістр, 2014.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Антиколоніальний дискурс в українській літературі XVIII – першої половини ХІХ століть”, 2021 р., 10.01.01 – українська література

Коло наукових інтересів: розвиток антиколоніального дискурсу в українській літературі

Викладає дисципліни: Давня українська література, Українська література

Контакти: velychkovska.yuliia@tnu.edu.ua 

ВОЛОШИНОВА Марина Олексіївна

Посада на кафедрі: доцент

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук, доцент

Почесне звання:

Освіта: Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури. Спеціаліст, 2006 р.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Динаміка традиційної предметної лексики в українських східнослобожанських говірках”, 2014 р., 10.02.01 – українська мова

Коло наукових інтересів: українська діалектологія, ономастика, соціолінгвістика

Стаж педагогічної роботи: 15 років

Викладає дисципліни: Сучасна українська літературна мова, Методологія та організація наукових досліджень у галузі, Практикум з української мови, Українська мова в контексті глобалізаційних процесів

Контакти: voloshynova.maryna@tnu.edu.ua

ГОНЧАРЕНКО Богдана Богданівна

Посада на кафедрі: доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Філолог. Польська мова та літератури, української мови та літератури. Спеціаліст, 2000 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: « Моделі польського позитивізму в українській літературі ХІХ століття»,  2017 рік, спеціальність 10.01.05 порівняльне літературознавство

Коло наукових інтересів: полоністика, літературознавство, компаративістика

Викладає дисципліни: польська мова

Контакти: goncharenko.bogdana@tnu.edu.ua

ГУМЕНЮК Вікторія Олександрівна

Посада на кафедрі:  асистент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Журналістика. Магістр, 2021 рік.

Викладає дисципліни: Журналістська етика, Проблематика ЗМІ, Майстерність журналістського стартапу, Практикум журналістської майстерності

Контакти: humeniuk.viktoriia@tnu.edu.ua.
 

ДОСЕНКО Анжеліка Костянтинівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Освіта:  Криворізький державний педагогічний університет. Журналістика

Редактор, 2007 рік.

Контакти: dosenko.anzhelika@tnu.edu.ua.


 

ДРУЖЕНЕНКО Раїса Сергіївна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат педагогічних наук, доцент.

Освіта:  Херсонський державний педагогічний інститут імені Н. К. Крупської, Українська мова і література,1996 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок учнів основної школи”, 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова)

Викладає дисципліни:  культура мовлення сучасного журналіста

Контакти: druzhenenko.raisa@tnu.edu.ua.

КАЗАРІН Володимир Павлович

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Освіта:  Далекосхідний державний університет. Філолог. Викладач російської мови і літератури, 1974 рік.

КОБИЛІНА Юлія Миколаївна

Посада на кафедрі:  старший викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка. Філолог. Українська мова та література, магістр, 1999 рік; Академія муніципального управління. Адміністративний менеджмент, 2014 рік; Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. Право, 2017 рік.

Коло наукових інтересів: соціокомунікативні аспекти адаптації іноземних студентів до українського освітнього простору, викладання ділової української мови для державних службовців як елемент підвищення кваліфікації в органах публічної влади, історія української літератури ХХ століття, документно-комунікативні технології.

Викладає дисципліни:  Українська мова за професійним спрямуванням (нефілологічні спеціальності), Сучасна російська літературна мова (для іноземців).

Контакти: kobylina.yuliia@tnu.edu.ua.


КОЛОМІЄЦЬ Олена Вікторівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. Філолог. Викладач. Російська мова та література,1990 рік; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Викладач. Українська мова та література, 1996 рік; Інститут соціальних технологій Університету „Україна”. Магістр психології, 2018 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Проблемно-тематичні та жанрово-стильові 

особливості прози Докії Гуменної” (10.01.01 – українська література). 2007 р.

Коло наукових інтересів: історія української літератури ХХ ст., література української діаспори, сучасна українська література, культура української мови

Стаж педагогічної роботи: 38 років, з них науково-педагогічного: 22 роки.

Викладає дисципліни: “Вступ до літературознавства”, “Історія української літератури”, “Методика вивчення літератури в закладах середньої освіти”, “Методика навчання літературознавчих дисциплін у старшій та вищій школі”, Український літературний процес”, “Проблеми і тенденції розвитку сучасної української літератури”,“Трипільській світ у художній літературі”, “Літературознавчий аналіз тексту”, “Методи літературознавчих досліджень”.

Контакти: kolomiets.olena@tnu.edu.ua.

КОЗАК Валентина Андріївна

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання: кандидат філологічних наук

Освіта: Переяслав-Хмельницький ДПУ імені григорія Сковороди

учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, соціальний педагог, 2004 р. Бакалавр

учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, викладач української мови і літератури, зарубіжної літератури у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, соціальний педагог, організатор освіти, 2005 р. Спеціаліст

Тема кандидатської (докторської) дисертації:”Лексико-семмантичне та асоціативне поля “народ” у наукових і художніх текстах Івана Франка” (10.02.01 – українська мова), 2009 р.

Коло наукових інтересів: медіаграмотність різних верств населення, фактчекінг, редагування медіатекстів

Стаж педагогічної роботи: 13 років

Викладає дисципліни: Вступ до фаху: основи журналістики, типологія ЗМІ; Культура фахового мовлення журналістів

Контакти: kozak.valentyna@tnu.edu.ua

КУЩ Наталія Валеріївна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Слов’янський державний педагогічний інститут. Вчитель української мови і літератури, зарубіжної літератури, 2000 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: Прийменникова еквівалентність в українській граматиці: структура, семантика, функції, 10.02.01- українська мова (2009 р.).

Коло наукових інтересів: граматика, загальне мовознавство.

Стаж педагогічної роботи: 21 рік.

Викладає дисципліни:  Сучасна українська літературна мова, Практична риторика (вибіркова), Порівняльно-історична граматика.

Контакти: kushch.nataliya@tnu.edu.ua.

МАЛИНОВСЬКА Наталія Леонідівна

Посада на кафедрі:  викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта:  Київський міжнародний університет. Магістр журналістики, 2005 рік.

Контакти: malynovska.nataliia@tnu.edu.ua.

НЕСТЕРЕНКО Олеся Анатоліївна

Посада на кафедрі: старший викладач викладач кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Освіта: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2012 р. (бакалавр філології, учитель української мови і літератури); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013 р. (магістр філології, викладач української мови і літератури); Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2016 р. (магістр із медіакомунікацій, журналіст); Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2018 р. (магістр філології (германські мови та літератури (переклад включно)), перекладач).

Коло наукових інтересів: мультимедійні формати, жанри інтернет-комунікації, цифровий-сторителінг, лонгриди, онлайн-платформи для створення мультимедійних історій, дизайн в інформаційному середовищі, вебдизайн.

Стаж педагогічної роботи: 9 років.

Викладає дисципліни: «Практикум журналістської майстерності», «Менеджмент аудіовізуальних видань», «Технічні засоби рекламного виробництва, «Технічні засоби та основи медіавиробництва», «Медіаправо», «Основи сторителінгу», «Освітній сторителінг», «Журналіст у соціальних мережах», «Теорія та практика зв’язків з громадськістю».

Контакти: nesterenko.olesya@tnu.edu.ua

СВЕНЦИЦЬКА Еліна Михайлівна

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Почесне звання:

Освіта:  Донецький державний університет. Філолог-викладач, 1982 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Простір, час і слово в поезії Анни Ахматової” за спеціальністю 10.01.02 – російська література(1996)

Тема докторської дисертації: “Специфіка художнього слова в творчості молодших символістів і сучасні проблеми її вивчення”за спеціальностями 10.01.06 – теорія літератури, 10.01.02 – російська література (2006)

Коло наукових інтересів: аналіз та інтерпретація художнього твору, специфіка художнього слова в сучасній теорії літератури, російська поезія межі ХІХ-ХХ сторіч, віршознавство.

Викладає дисципліни: “ Історія російської літератури”,” Проблеми і тенденції розвитку сучасної російської літератури”, “Слов’янський фольклор” 

Контакти: sventsytska.elina@tnu.edu.ua.

СЕМЕНЕЦЬ Олена Олександрівна

Посада на кафедрі:  професор кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  доктор філологічних наук, професор.

Почесне звання: грамота Міністерства освіти і науки України, 2005 рік.

Освіта:  Кіровоградський державний педагогічний інститут ім. О. С. Пушкіна. Філолог. Вчитель російської мови і літератури, 1984 рік.

Тема кандидатської дисертації: “Семантичні оказіоналізми як системно-функційне явище російської лексики (на матеріалі художніх та публіцистичних творів 1980-х років)”. 10.02.01 – російська мова, 1992 рік.

Тема докторської дисертації: “Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка”. 10.02.01 – українська мова, 2005 рік.

Коло наукових інтересів: медіафілософія, медіаекологія, критичний дискурс-аналіз медійної сфери, лінгвістична синергетика, комунікативна урбаністика, інноваційні технології освіти.

Викладає дисципліни:  “Жанри журналістики: інформаційні”, “Жанри журналістики: художньо-публіцистичні”, “Медіакритика”.

Контакти: semenets.olena@tnu.edu.ua.

СІНЧЕНКО Олексій Дмитрович

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. Магістр української мови і літератури, 2001 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літератури 20-30-х років ХХ ст.)”

Коло наукових інтересів: методологія літературознавства, історія дисидентського руху.

Викладає дисципліни:  “Теорія літератури”, “Наративне інтерв’ю”, “Методологія та організація наукових досліджень”.

Контакти: sinchenko.oleksii@tnu.edu.ua.


СЛИВА Тетяна Василівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Освіта:  Київський державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Учитель російської мови і літератури, 1993 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Ассоциативно-семантическая группа как форма парадигматической организации лексики (на материале названий сезонов в русском языке)», 2005, спеціальність 10.02.02 – російська мова

Коло наукових інтересів: лінгвістична семантика

Викладає дисципліни: сучасна російська літературна мова; практикум з російської мови.

Контакти: slyva.tetyana@tnu.edu.ua.

ЮКСЕЛЬ Гаяна Заїрівна

Посада на кафедрі:  доцент кафедри слов’янської філології та журналістики Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.

Науковий ступінь, вчене звання:  кандидат філологічних наук, доцент.

Почесне звання: 

  •  з 2009 р. – член Національної спілки журналістів України;
  • з 2013 року – членкиня Меджлісу кримськотатарського народу;
  • 2018 -2019 рр. – радник Міністру молоді та спорту України з питань Криму;
  • 2021 рік – член Колегії Міністерства культури та інформаційної політики України. 
  •  

Нагороди та подяки:

Почесна грамота ВP AP Криму за вклад в розвиток журналістики (2011 р.)

Подяка Фонда Марини Порошенко та Міністерства інформаційної політики України за професійну діяльність (2015 р.)

Подяка Міністерства молоді та спорту України  за активну діяльність (2018 р.)

Подяка Національної Ради України з питань телебачення та радіомовлення (2018 р.)

Нагорода міжнародної спілки працівників радіо (IRU)  (18 червня 2019 року) як керівника «Агенції «Кримські новини» та Радіо «Хаят».

 Подяка Прем’єр-міністра України (2021 р.)

 

Освіта:  Ростовський-на-Дону державний університет. Журналіст, 1998 рік.

Тема кандидатської дисертації: «Кримськотатарська преса 1917-1928 рр.: тенденції розвитку і національна своєрідність». Захист відбувся 22.01.2007 р. на засіданні спеціалізованої Вченої комісії Д 26.001.34 Київського Національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики.

Коло наукових інтересів: Всесвітня історія, історія ЗМІ, історія журналістики, розвиток Інтернет-журналістики, сучасна публіцистика, теорія інформації та комунікації, жанри, теорія журналістики, сучасні кримські ЗМІ, Інтернет-ресурси, соціальні комунікації, проблеми корінних народів

Викладає дисципліни:  “Історія журналістики”, “Гібридна інформаційна війна”, “Типологія ЗМІ”, “Економіка ЗМІ”, “Жанри журналістики”

Контакти: yuksel.hayana@tnu.edu.ua.

ЮЛДАШЕВА Людмила Петрівна.

Посада на кафедрі:  старший викладач.

Науковий ступінь:  кандидат філологічних наук.

Почесне звання: Заслужений працівник освіти України, Почесна грамота Кабінету Міністрів України, Грамоти МОН України, Подяка МОН України, Лауреат Всеукраїнського конкурсу «Учитель року».
Освіта: Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель української мови і літератури,1995 рік; Черкаський державний педагогічний інститут. Учитель російської мови та літератури. Методист, 1995 рік; Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. Магістр філології. Германські мови та літератури (переклад включно) перша мова – англійська, 2020 рік.

Тема кандидатської (докторської) дисертації: “Структурно-семантичні та прагматичні особливості заголовків художніх творів кінця ХХ – початку ХХІ ст.” (07 червня 2018 р.)

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, загальне мовознавство, лінгвістика тексту, ономасіологія, дитяча література.

Викладає дисципліни:  загальне мовознавство, вступ до мовознавства, лінгвістика тексту, теорія номінації, українська мова як іноземна.

Контакти: yuldasheva.lyudmyla@tnu.edu.ua.