КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ – науково-педагогічні працівники

ОМЕЦИНСЬКА Наталія Вячеславівна

Завідувачка кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики

Кандидат технічних наук, доцент

Посада: доцент

 

Освіта: Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,

радіофізичний факультет

Тема кандидатської дисертації: «Підвищення пропускної спроможності волоконно–оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах».

Коло наукових інтересів: дослідження передавальних характеристик одномодового оптичного волокна (ООВ); фінансова математика; бізнес – аналітика.

Дисципліни:

 • Вища математика;
 • Теорія ймовірності та стохастичні процеси;
 • Технології обробки інформації;
 • Матметоди та математична статистика в психології;
 • Методи та засоби підтримки прийняття рішень;
 • Компьютерна логіка;
 • Статистика;
 • Економетрика;
 • Економіко-математичне моделювання

Контакти:

ometsynska.nataliia@tnu.edu.ua

МЕДВЕДЄВ Микола Георгійович

Доктор технічних наук 

Посада: професор

 

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, математика

Київський державний університет технологій та дизайну, менеджер-економіст

Тема кандидатської дисертації: «Устойчивость и оптимизация

ортотропных оболочек вращения переменной толщины»

Тема докторської дисертації: «Оптимизация с использованием сплайн-функций в задачах о напряженном состоянии, устойчивости и свободных колебаниях ортотропных оболочек переменной толщины»

Коло наукових інтересів: Прикладна математика, математичне моделювання та оптимізація складних систем з використанням комп’ютерних технологій

Дисципліни:

 • вища математика
 • фізика

Контакти:

medvediev.mykola@tnu.edu.ua

СЕГАЙ Олександр Михайлович

Кандидат техничних наук, доцент, старший науковий співробітник;

Посада: доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики.

 

Освіта – вища, закінчив Київський технологічний інститут харчової промисловості (нині НУХТ);

Підвищення ефективності роботи екстрактрів цукрових виробництв (дослідження тепломасообміну та гідродинаміки);

Коло наукових інтересів;

– енергоефективні та ресурсозберігаючі технології харчових виробництв та міського господарства;

– пвдвищення стійкості підприємств в умовах НС, в т.ч. у воєнний час;

– теорія подібності та моделювання;

– системний підхід, системний аналіз;

– безкінечність як обьєкт дослідження:

Дисципліни, що викладаются:

 • Виробничі процеси та обладнення обєктів автоматизації;
 • Основи сучасних технологій в міському господарстві;
 • Цивільний захист та основи охорони праці;
 • Теплові та атомні електростанції;
 • Енергоаудит обєктів систем теплопостачання;
 • Котельні установки комунальних підприємств;
 • Нагнітачі та теплові насоси.
ЮСИПІВ Тарас Васильович

Посада: старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики.

 

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (2002-2007), спеціаліст, кваліфікація – «математика, викладач»,

Академія муніципального управління (2009-2010), магістр, кваліфікація – «спеціаліст державної служби»

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії (PhD): з 2021 навчаюся в аспірантурі на механіко-математичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на кафедрі «Інтегральних та диференціальних рівнянь» де займаюся дослідженням динамічних систем без єдиності

Коло наукових інтересів: динамічні системи та їх опис, дослідження стійкості систем (робастна стійкість, стійкість від входу до стану)

Дисципліни:

 • Дискретна математика;
 • Алгоритми та методи обчислень;
 • Теорія інформації та кодування;
 • Математичні методи та моделі;
 • Ідентифікація та моделювання автоматизованих систем;
 • Системний аналіз складних систем управління;
 • Захист інформації в комп’ютерних системах

Контакти:

yusypiv.taras@tnu.edu.ua

МІНАЄВА Юлія Юріївна

Посада: старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики

 

Освіта: Український державний університет харчових технологій . Спеціальність: біотехнологія.

Кваліфікація: інженер-біотехнолог.

Коло наукових інтересів: Енерго- та ресурсозбереження в житловово-комунальному господарстві України, розвиток відновлювальної енергетики, можливості для виробництва енергії з енергетичних культур

Дисципліни:

 • Хімія;
 • Гідрогазодинаміка;
 •  Основи теорії горіння та обладнання для спалювання різних видів палива;
 • Водопідготовка та водний режим котельних установок;
 •  Поводження з побутовими та комунальними відходами;
 •  Ресурсо- та енергозберігаючі технології .

Контакти: 

minaieva.yuliia@tnu.edu.ua