КАФЕДРА ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНИХ ДИСЦИПЛІН ТА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ – науково-педагогічні працівники

МЕДВЕДЄВ Микола Георгійович

Завідувач кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики

Професор кафедри обчислювальної техніки та інформатики. Наукові дослідження: прикладна математика, економічно-математичного моделювання й оптимізація технологічних процесів і соціально-економічних систем

Освіта: Київський ордена Леніна державний університет ім.Т.Г.Шевченка, 1976, математика. Київський державний університет технологій та дизайну, 2001, менеджер-економіст. Доктор технічних наук 01.02.04 – «Механіка деформованого твердого тіла», тема дисертації «Оптимизация с использованием сплайн-функций в задачах о напряженном состоянии, устойчивости и свободных колебаниях ортотропных оболочок переменной толщины.»

 

Контакти: 

E-mail: medvediev.mykola@tnu.edu.ua

 

ЮСИПІВ Тарас Васильович

Старший викладач кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики.

Закінчив: Київський національний університет імені Тараса Шевченка в 2007 році за спеціальністю «математика» (спеціаліст); Академію муніципального управління у 2010 р. за спеціальністю «державна служба» (магістр).

Коло наукових інтересів: лінійні та нелінійні математичні моделі соціальних, економічних, технологічних об’єктів і процесів, сучасна освіта у глобальному вимірі, дослідження стійкості динамічних систем

Дисципліни:
– Дискретна математика

– Математична логіка

– Алгоритми та методи обчислень

– Захист інформації в комп’ютерних системах

– Теорія інформації та кодування

– Ідентифікація та моделювання автоматизованих систем

– Теоретична механіка

– Прикладна механіка

– Математичні методи і моделі теплоенергетичних процесів

– Системний аналіз складних систем управління

Працює в університеті з 2017 року. Автор близько 100 наукових і навчально-методичних публікацій.

Контакти:

Профілі:

Google Scholar: http://scholar.google.com/citations?user=bC_w_NIAAAAJ;

Orchid: https://orcid.org/0000-0003-2798-9472

e-mail: yusypiv.taras@tnu.edu.ua

ОМЕЦИНСЬКА Наталія Вячеславовна

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики. Кандидат технічних наук. Доцент

Доцент кафедри вищої математики та економіко-математичного моделювання

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, радіофізичний факультет.

Тема дисертації : «Підвищення пропускної спроможності

волоконно–оптичних лінійних трактів на одномодових світловодах».

Дослідження передавальних характеристик одномодового оптичного

волокна (ООВ); фінансова математика; бізнес – аналітика (пріоритети

наукової діяльності)

“Вища математика”, “Теорія ймовірностей та математична статистика“,

“Економетрія», “Біометрика”, “Комп’ютерна логіка”, “Теорія ймовірності та стохастичні процеси”, “Математичні методи та математична статистика в психології”, “Технології обробки інформації”, “Статистичні та математичні методи в соціально-

еконогмічній географії”; “ Економіко-математичне моделювання”; “Статистика ринку товарів та послуг”, “Статистичні методи в науках

про Землю”, “Основи демографії та соціальної статистики”.

 

Контакти:

e-mail: ometsynska.nataliia@tnu.edu.ua

МАРЦЕНКО Володимир Павлович

Доцент кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики.

Освіта: Київский технологічний інститут харчової промисловості, 1973 р. Спеціальність: Промислова теплоенергетика. Кандидат технічних наук. Спеціальність: 05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика.

Тема дисертації: Підвищення ефективності ізоляції котлів і трубопроводів теплових мереж

 

Контакти:

E-mail: martsenko.volodymyr@tnu.edu.ua

ФУРТАТ Олена Вікторівна

Старший викладач кафедри загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики

Освіта: Академія муніципального управління,

2008 рік, спеціальність: автоматика та автоматизація

на транспорті, кваліфікація: інженер з автоматизації

на транспорті

 

Контакти:

E-mail: furtat.olena@tnu.edu.ua

СЕГАЙ Олександр Михайлович

Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики. Освіта: Київський технологічний інститут харчової промисловості, 1974, «Машини та апарати харчового виробництва», інженер-механік. Академія муніципального управління, 2014, «Адміністративний менеджмент», Менеджер управитель.

Кандидат технічних наук, 05.18.12 – «Процеси, машини та апарати харчової промисловості», тема дисертації – «Исследование процесса тепло-массообмена в типовых промышленных экстракторах свеклосахарного производства с целью создания высокоэффективного экстрактора секционного типа»;

старший науковий співробітник по спеціальності «Процеси, машини та апарати харчової промисловості»; доцент по кафедрі управління міським господарством.

 

Контакти:

E-mail: sehai.oleksandr@tnu.edu.ua

КОВАЛЕНКО Глеб Васильович

Професор кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики (сумісник)

Освіта: Київський політехнічний інститут,1961р., теплотехнічний факультет. Спеціальність «Теплоенергетичні установки електростанцій». Інженер-теплоенергетик. Канд. техн. Наук, 01.04.14 – теплофізика. «Дослідження і математичне моделювання перехідних процесів волого парових турбін». С.н.с. зі спеціальності «Теплофізика і молекулярна фізика».

 

Контакти:

E-mail: kovalenko.hleb@tnu.edu.ua

БРОНІН Сергій Вадимович

Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики (сумісник).

Освіта: Харківський державний політехнічний університет,2000 р. ,менеджмент. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»2002 р., економістменеджер. Харківський національний університет радіоелектроніки 2002, аналітик комп’ютерних систем.

Кандидат технічних наук спеціальності автоматизовані системи управління та професійні інформаційні технології. Тема дисертації: Моделі та інформаційна технологія управління розвитком розподілених ієрархічних систем: (На прикладі вищого навчального закладу).

Атестат доцента по кафедрі загально-інженерних дисциплін та теплоенергетики.

 

Контакти:

E-mail: bronin.serhii@tnu.edu.ua

ДИЧКО Аліна Олегівна

Професор кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики (сумісник).

Освіта: Український державний університет харчових технологій, 1996 рік, Спеціальність: «Біотехнологія», Кваліфікація: інженер-біотехнолог. Наукова діяльність: Доктор технічних наук, 21.06.01 Екологічна безпека, професор.

 

Контакти:

E-mail: dychko.alina@tnu.edu.ua

КИСЕЛЬОВ Володимир Борисович

Професор кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенргетики (сумісник).

Освіта: Київський автомобільно-дорожній інститут, за спеціальністю Автомобілі і автомобільне господарство 1976 р. Київський університет ім. Тараса Шевченка спеціальність «Правознавство», кваліфікація – юрист, 1997 р.

Доктор технічних наук зі спеціальності 05.22.01 транспортні системи; тема: «Теоретичні основи та практичні методи визначення швидкості руху автомобілів при зіткненні». Професор по кафедрі загальноінженерних дисциплін та теплоенргетики.

Академік Транспортної Академії України, Заслужений працівник освіти України.

Контакти:

E-mail: kyselov.volodymyr@tnu.edu.ua

НІКІТЕНКО Євгеній Васильович

Доцент кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики (сумісник). Кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Освіта: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, радіофізичний факультет, 1992 рік. Спеціальність: радіофізика і електроніка.

Науковий ступінь (ступені): кандидат фізико-математичних наук, спеціальність 01.04.07 «фізика твердого тіла»; диплом ДК №023375 від 14.04.2004.

Тема дисертації: «Фотопружний ефект в кубічних кристалах з

неоднорідним потенціалом».

Вчене звання: доцент. Диплом доцента 12ДЦ № 018805, протокол №5/40-Д від 24.12.2007.

Дисципліни які викладаються: Системне програмне забезпечення, Системне програмування, Програмне забезпечення комп’ютерних систем та

мереж, Методи та засоби підтримки прийняття рішень, Мережеві операційні системи, Організація баз даних.

Науково-педагогічний стаж – 27 років.

 

Контакти:

Профіль у Google Scholar:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=G5MAC4wAAAAJ&hl=ru

Профіль ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9222-644X

Researcher ID: R-4441-2016

E-mail: nikitenko.yevhenii@tnu.edu.ua