Сертифікати

БОРТНЯК Валерій Анатолійович

К.ю.н., доцент 

БРИГІНЕЦЬ Олександр Олексійович

Д.ю.н., професор

Стажування

Стажування в Інституті Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці у м. Варшава (Республіка Польща) загальним обсягом 120 годин за програмою «Академічна доброчесність: виклики сучасності» (Сертифікат від 25.10.2019)

МІЛОВСЬКА Надія Василівна

Д.ю.н., професорка

Стажування

Modern approaches to the organization of the educational process for law students.

August 24 – October 2, 2020

(180 год/ 6кредитів)

НЕДЮХА Микола Петрович

Д.ю.н., професор

Стажування

Universite Paul-Valery Montpellier 3, France, з 5 травня 2020 р. по 24 вересня 2021 р., Sertificat de participation scientifique de 21 septembre 2021. Стажування відбувалося у режимах on line (05.05.2020-14.09.2021) та off line (15.09.2021-24.09.2021).

ПЄТКОВ Сергій Валерійович

Д.ю.н., професор

Міжнародний сертифікат

що засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту №EG/U/22/01/04 та активну участь у IV Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки а також педагогічних та науково-педагогічних працівників МІЖНАРОДНЕ ЛІДЕРСТВО В ХХІ СТОЛІТТІ: ОСВІТА, НАУКА, КУЛЬТУРА, СПОРТ, ТЕХНОЛОГІЇ, УПРАВЛІННЯ ТА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК

ДОБРЯНСЬКА Наталія Валеріївна

К.ю.н., доцентка

ДОБРЯНСЬКА Наталія Валеріївна

К.ю.н., доцентка