НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

БЕЗУС Павло Іванович

Завідувач кафедри, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Київський політехнічний інститут, м. Київ (1983 р), спеціальність «Механічне обладнання підприємств будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».

Тема кандидатської дисертації: «Моделювання процесу економічного розвитку виробничого підприємства» (2007 р.).

Коло наукових інтересів: Дослідження проблем підвищення ефективності управління на основі економіко-математичних методів, моделей та інформаційних технологій.

Дисципліни, які викладаються:

«Корпоративний менеджмент», «Управління проектами», «Стратегічне управління»

Контакти:

bezus.pavlo@tnu.edu.ua

БАКАЄВА Ірина Георгіївна

Кандидат економічних наук, професор кафедри менеджменту, 2015р., атестат 12ПР № 010380

Посада на кафедрі: професор кафедри менеджменту та міжнародних відносин

Освіта: Київський державний  університет ім. Т.Г.Шевченка,1976 р. диплом Б-І № 791736; спеціальність:«Математик»; кваліфікація – обчислювальна математика.

Тема дисертації: « Экономико-математическое моделирование снабжения вооруженных сил СССР медицинским имуществом», 1985р. диплом  ЭК №019171. 08.00.13 – Математичні методи в економіці

Викладає дисципліни:Управління ризиками в зовнішньоекономічної діяльності, Управління міжнародними інвестиційними проектами, Міжнародна комерційна діяльність, Світова економіка, Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності.

Контакти:

bakaieva.iryna@tnu.edu.ua

КОЛЯНОВА Тетяна Володимирівна

Кандидат фізико-математичних наук

Посада на кафедрі: старший викладач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: КНУ імені Тараса Шевченка, спеціальність «Соціальна інформатика», кваліфікація магістр з соціальної інформатики

Тема кандидатської дисертації: Математичне моделювання взаємодії імунної системи організму людини з чинниками зовнішнього впливу

Коло наукових інтересів: Системний аналіз, моделювання екологічних та економічних процесів, інформаційні системи в менеджменті

Викладає дисципліни: Інформаційно-комунікаційні технології, Інформаційні системи і технології в менеджменті

Контакти:

 kolianova.tetiana@tnu.edu.ua

ГРУДЦИНА Юлія Валентинівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Академія муніципального управління, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», кваліфікація менеджер-економіст

Тема кандидатської дисертації : Розвиток системи державного регулювання якості продукції

Коло наукових інтересів: Управління якістю, Менеджмент

Викладає дисципліни: Управління якістю, Основи діагностування підприємства, Історія менеджменту, Управління спільнопідприємницькою діяльністю, Логістика

Контакти:

hrydtsyna.yuliia@tnu.edu.ua

ІВАНЕНКО Валентина Василівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Вища, доктор філософії

Тема кандидатської дисертації: « Інтегрування машинобудівного комплексу України  в міжнародний поділ праці». Спеціальність 08.05.03 – міжнародні економічні відносини

Коло наукових інтересів: Актуальні питання ( проблеми) теорії та практики менеджменту, менеджменту ЗЕД, маркетингу, міжнародного маркетингу, міжнародних економічних відносин.

Викладає дисципліни: маркетинг, міжнародний маркетинг,  споживчий маркетинг, менеджмент ЗЕД, управління ЗЕД,  сучасні МЕВ, регулювання МЕВ,  вступ до фаху (МЕВ).

Контакти:

НАДРАГА Василь Іванович

Доктор економічних наук, професор

Посада на кафедрі: професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Регіональний інститут менеджменту, 1995 р. Спеціальність: «Менеджмент у виробничій сфері». Кваліфікація: економіст-менеджер

Харківський філіал Української Академії державного управління при Президентові України, 1999 р. Спеціальність: «Державне управління»  Кваліфікація: магістр державного управління.

Ворошиловградський державний педагогічний інститут, 1981 р., Спеціальність «Історія і педагогіка», кваліфікація і звання вчителя історії і суспільствознавства, методиста по виховній роботі середньої школи.

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2020. Спеціальність «Філологія», магістр філології, філолог, викладач, переклад (німецька мова).

Тема кандидатської дисертації:  «Взаємодія владних структур,  політичних і громадських організацій  як засіб підвищення ефективності управління  на регіональному рівні», спеціальність «25.00.02»  – механізми державного управління.

Тема докторської  дисертації: «Соціальні ризики в трудовій сфері», спеціальність 08.00.07 «Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика».

Коло наукових інтересів: менеджмент, управління персоналом, економіка праці, трудова міграція, соціальні ризики в трудовій сфері.

Викладає дисципліни:Глобальні проблеми світового господарства та міжнародних економічних відносин,Управління  конкурентоспроможністю у міжнародних економічних відносинах,Упраління конкурентоспроможністю,Основи управління конкурентоспроможністю,Стратегічний менеджмент,Упраління міжнародними фінансами, Транснаціоналізація світової економіки, Освітній менеджмент, Менеджмент, Менеджмент соціальної роботи

Контакти:

nadraga-vasil@ukr.net

ПАВЛОВА Рима Кимівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, м. Київ (1974 р.),

Тема кандидатської дисертації: «Моделювання передпланових рішень на предприємствах збірного залізобетону» (1992 р.).

Коло наукових інтересів: оптимальне моделювання діяльності організацій. 

Викладає дисципліни:«Моделювання управлінських рішень», «Оптимізаційні методи і моделі», «Прийняття управлінських рішень», «Операційний менеджмент», «Управління ризиками», «Управління ризиками в умовах кризи»

Контакти:

pavlova.rimma@tnu.edu.ua

ПЕТРОВСЬКА Юлія Василівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Академія муніципального управління, спеціальність «Менеджмент

організацій», кваліфікація «менеджер-економіст»

Тема кандидатської дисертації: «Моделі та методи планування діяльності органів місцевої влади з надання послуг населенню»

Коло наукових інтересів: дослідження проблем управління територіями, оптимізація діяльності організацій різних форм власності та видів діяльності

Викладає дисципліни: Менеджмент, Управління економічним розвитком регіонів, Оцінювання та управління ризиками, Актуальні проблеми теорії менеджменту.

Контакти:

petrovska.yuliia@tnu.edu.ua

ПАЗИНІЧ Ольга Валентинівна

Кандидат економічних наук, доцент

Посада на кафедрі: доцент кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Полтавський кооперативний інститут, Московський університет споживчої кооперації – педагогічний факультет, аспірантура

Тема кандидатської дисертації – Управління зовнішньоекономічною діяльністю споживчої кооперації України.

Коло наукових інтересів: міжнародний менеджмент, стратегічний менеджмент, міжнародний бізнес.

Викладає дисципліни:міжнародний менеджмент, управління експортно – імпортними операціями, етика та етикет у міжнародному бізнесі, актуальні проблеми теорії та практики менеджменту ЗЕД, міжнародний бізнес.

Контакти:

olgapazynich@ukr.net

ТИМОШЕНКО Віра Федорівна

Посада на кафедрі: Старший викладач кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин

Освіта: Київський інститут народного господарства, м. Київ (1976 р.), здобула кваліфікацію «Економіст».

Коло наукових інтересів: дослідження методів антикризового управління за рахунок ефективного використання персоналу.

Викладає дисципліни: «Управління персоналом», «Антикризовий менеджмент», «Бізнес-планування», «Управління комунікаціями», «Управління змінами»

Контакти:

tymoshenko.vira@tnu.edu.ua