СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»

 

Спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини» надзвичайно актуальна за умов сьогодення, оскільки фахівець з міжнародних економічних відносин є флагманом національної економіки, який є провідником національних інтересів у світі та незамінним спеціалістом у царині роботи на міжнародному ринку окремих суб’єктів господарювання – від малих підприємств до провідних компаній, що здійснюють будь – які види зовнішньоекономічної діяльності.

 

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» бакалаврського освітнього рівня передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати спеціалізовані складні задачі і практичні проблеми, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов у сфері міжнародних економічних відносин.

Фахові дисципліни

 • Світова економіка
 • Ділова англійська мова
 • Друга іноземна мова
 • Історія міжнародних економічних відносин
 • Теорія міжнародних економічних відносин
 • Основи дипломатії
 • Етика та етикет у міжнародному бізнесі
 • Регулювання сучасних міжнародних економічних відносин
 • Основи ЗЕД
 • Менеджмент ЗЕД
 • Міжнародна комерційна діяльність
 • Міжнародний бізнес
 • Міжнародний маркетинг
 • Міжнародні фінанси
 • Міжнародне право
 • Міжнародна безпека
 • Світові інтеграційні процеси

Для можливості реалізації індивідуальної освітньої траєкторії освітньою програмою передбачено цикл вибіркових дисциплін.

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • економіст з міжнародної торгівлі
 • економічний радник з питань МЕВ
 • помічник керівника підприємства (установи, організації) з питань МЕВ
 • помічник керівника підрозділу МЕВ фірми, корпорації
 • секретар дипломатичного агентства,
 • фахівець комерційного відділу дипломатичного представництва України 
 • фахівець економічного відділу дипломатичного представництва України 
 • маркетолог
 • фахівець структурних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування, регіональних агенцій та економічних департаментів.

 

Освітня програма «Міжнародні економічні відносини» спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» магістерського освітнього рівня передбачає формування у процесі навчання сукупності теоретичних знань та вмінь розв’язувати складні  спеціалізовані здачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у галузі міжнародних економічних відносин із застосування новітніх інноваційних технологій при здійсненні комплексних досліджень світогосподарських зв’язків.

Мета освітньої програми передбачає підготовку висококваліфікованих фахівців з МЕВ, які мають фундаментальні фахові знання, володіють сучасним економічним мисленням і прикладними навичками, необхідними для розв’язання завдань та проблем реалізації міжнародних зв’язків на різних рівнях.

Фахові дисципліни

 • Іноземна мова за професійним спілкуванням
 • Дипломатична та консульська служба
 • Міжнародний менеджмент
 • Глобальна економіка та економіка міжнародної інтеграції
 • Управління зовнішньоекономічною діяльністю
 • Макроекономічна політика та моделювання
 • Кон’юнктура світових ринків
 • Міжнародні стратегії та моделі економічного розвитку країн
 • Управління міжнародними інноваційно-інвестиційними процесами
 • Міжнародна економічна безпека та соціальна  відповідальність у МЕВ

Випускники можуть працювати на таких посадах:

 • Дипломатичний представник
 • Керівник торговельно-економічної місії
 • Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності
 • Експерт із зовнішньоекономічних питань
 • Консультант із зовнішньоекономічних питань
 • Фахівець – аналітик з дослідження товарного ринку
 • Керівник-працівник торговельної установи, яка виконує експортно-імпортні операції
 • Економіст із міжнародної торгівлі
 • Економіст із фінансової роботи
 • Аналітик із міжнародних інвестицій
 • Консультант з економічних питань
 • Оглядач з економічних питань
 • Економічний радник
 • Перекладач
 • Експерт із суспільно-політичних питань
 • Аташе
 • Віце-консул

Співробітник банківської установи, страхової та інвестиційної компанії, діяльність якої пов’язана із зовнішньоекономічними операціями і розрахунками