13 ТРАВНЯ БУВ ПІДПИСАНИЙ МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО З БЕРДИЧЕВСЬКИМ ФАХОВИМ КОЛЕДЖЕМ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

В квітні поточного року відбулося декілька відео конференцій, в яких прийняли участь адміністрація та випускники Бердичевського фахового коледжу промисловості, економіки та права і адміністрація та викладачі Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

 

Зокрема, директор навчально-наукового інституту муніципального управління та міського господарства ТНУ імені В.І. Вернадського, професор Кисельов В.Б., завідувач кафедри інституту, кандидат наук Гуйда О.Г. та доцент Скрипка К.І. розповіли про Таврійський національний університет, про напрямки підготовки студентів в ННІ муніципального управління та міського господарства.

 

13 травня 2022 року на підставі узгоджених договірних стосунків був підписаний Меморандум про співробітництво між двома закладами освіти.

 

З боку Бердичевського фахового коледжу промисловості, економіки та права Меморандум підписав в.о. директора Демусь І.О., з боку Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського – ректор Бортняк В.А.

 

Сторони Меморандуму мають намір спрямувати свої зусилля на поглиблення взаємодії з питань, що становлять мету Меморандуму, зокрема, на спільне вивчення можливостей подальшого  впровадження системи ступеневої підготовки фахівців за узгодженими навчальними планами та програмами.

 

Зараз розглядається питання щодо встановлення договірних відносин з деякими іншими навчальними закладами.

 

На лекції були присутні студенти та аспіранти, які, із зацікавленням прослухавши матеріал, підтримали дискусію щодо основних форм і методів формування і функціонування органів публічної влади на основі принципу верховенства права; правового статусу та повноваження публічно-владних інституцій; сучасних проблем та перспектив правового регулювання публічного управління. Крім тематичних питань лекції зацікавленість аудиторії була спрямована на особливості проведення наукової діяльності, підготовки та захисту дисертацій в Україні та Молдові.