ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ З НАУКОВО-ДОСЛІДНИМ ЦЕНТРОМ СУДОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

NOVINI_9_0

02 вересня 2020 року директором Науково-дослідного центру судової експертизи з питань інтелектуальної власності Міністерства юстиції України, професором В. Л. Федоренко та керівництвом Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського пролонговано дію Договору про співпрацю.

Також було укладено договір про проходження студентами ТНУ імені В. І. Вернадського практики на базі Науково-дослідного центру з метою ознайомлення їх з основами судово-експертної діяльності під спільним керівництвом представників університету та практикуючих судових експертів і науковців Центру.

Попередній 3-річний досвід співпраці Центру з ТНУ імені В.І. Вернадського мав позитивні результати. Керівництво і професорсько-викладацький склад, аспіранти і студенти університету брали активну участь у науково-комунікативних заходах Центру, зокрема, в щорічних «Крайнєвських читаннях». У свою чергу, науковці та судові експерти Центру проходили навчання в ТНУ імені В.І. Вернадського, брали участь у наукових конференціях і методологічних семінарах. Студенти ТНУ імені В.І. Вернадського проходили стажування на базі Центру. Одна із випускниць-практиканток університету стала судовим експертом Центру.