КОНФЕРЕНЦІЯ КАФЕДРИ ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

NOVINI_9_0

березня

в Таврійському національному університеті імені В.І. Вернадського відбулась

ХІ щорічна науково-практична конференція

«Становлення та розвиток особистості в умовах

інформаційної війни»

 

Організатором конференції виступила кафедра психології та педагогіки Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.

Захід відкрив Директор Навчально-наукового гуманітарного інституту Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського О.О. Іляшко.

У конференції взяли участь 5участникив, з них виступили провідні спеціалісти з даної проблематики, а саме:

Біла І. М. – д. психол. наук, професор, вчений секретар Відділення психології, вікової психології та дефектології НАПН України; Панченко О. А. – д. мед. наук, професор, Заслужений лікар України; Найдьонова Л. А. – д. психол. наук, член-кореспондент НАПН України; Тітяєв В. М. – канд. психол. наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Зєлєнін В. В. – канд. психол. наук, доцент, НПУ ім. М.П. Драгоманова.

Науковці доповіли про результат досліджень останніх років на такі актуальні теми, як: «Інформаційна безпека розвитку особистості», «Психологічна турбулентність в умовах інформаційної війни», «Психологічні мішені інформаційної війни у XXI столітті», «Психологічні передумови формування резистентності особистості до агресивних інформаційних впливів», «Медіа міф як психолінгвістичний феномен: психологічні технології міфотворчість».

На завершення науково-практичної конференції завідувач кафедри психології та педагогіки Науково-навчального гуманітарного інституту Таврійського Національного університету імені В.І. Вернадського В.Є. Виноградова підвела підсумки конференції та оголосила нові напрямки розвитку даної проблематики на наступний рік.