КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

NOVINI_9_0

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту університету та Порядку проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

– директора бібліотеки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

– директора коледжу міського господарства Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;

– завідувача кафедри слов’янської філології та журналістики;

– завідувача кафедри інформаційної діяльності та документознавства;

– завідувача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

– професора кафедри цивільно-правових дисциплін;

– доцента кафедри цивільно-правових дисциплін;

– доцента кафедри кримінально-правових дисциплін;

– доцента кафедри конституційного та міжнародного права;

– 4 посади доцента кафедри філософії та історії;

– 2 посади доцента кафедри психології та педагогіки;

– старшого викладача кафедри психології та педагогіки;

– 2 посади доцента кафедри слов’янської філології та журналістики;

– старшого викладача кафедри зарубіжної філології;

– доцента кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики;

– 2 посади старшого викладача кафедри загальноінженерних дисциплін та теплоенергетики;

– доцента кафедри автоматизованого управління технологічними процесами;

– старшого викладача кафедри автоматизованого управління технологічними процесами;

– 3 посади доцента кафедри інформаційної діяльності та документознавства;

– 3 посади доцента загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

– старшого викладача загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту і здоров’я людини;

– 2 посади доцента кафедри публічного управління та адміністрування;

– професора кафедри фінансів і кредиту;

– 5 посад доцента кафедри фінансів і кредиту;

– 2 посади старшого викладача кафедри фінансів і кредиту;

– 3 посади доцента кафедри обліку і аудиту;

– старшого викладача кафедри обліку і аудиту;

– 5 посад доцента кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин;

– 3 посади старшого викладача кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин;

– 2 посади доцента кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;

– 2 посади старшого викладача кафедри економіки, підприємництва та природничих наук;

Термін подання документів до 01 січня 2018 року включно.

Особи які бажають взяти участь у конкурсі, подають:

– письмову згоду на збір та обробку персональних даних;

– заяву про участь у конкурсі, написану власноруч;

– копії документів про вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання, почесне звання;

– копію паспорта, засвідчену претендентом;

– список основних наукових праць (встановленого зразка);

– документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені законодавством України документи);

– копію (або витяг) трудової книжки, засвідчену у встановленому порядку за основним місцем роботи;

– медичну довідку про стан здоров’я за формою затвердженою МОЗ, щодо перебування на обліку в психоневрологічних та наркологічних закладах охорони здоров’я;

– копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних).

Оригінали документів (крім трудової книжки) пред’являються претендентом особисто.

Усі документи подаються у відділ кадрів одночасно, не допускається подання заяви з неповним додатком документів. Від претендента який працював в університеті до проведення конкурсу (за основним місцем роботи або за сумісництвом), додається звіт про свою роботу за попередній період.

Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Івана Кудрі 33 (відділ кадрів). Телефон для довідок: 044-529-05-16.