ОГОЛОШЕННЯ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ У ЗМІШАНОМУ ФОРМАТІ НАВЧАННЯ (СИНХРОННОМУ ТА/АБО АСИНХРОННОМУ РЕЖИМІ (В ТОМУ ЧИСЛІ, ПІД ЧАС ПОВІТРЯНОЇ ТРИВОГИ)

Шановні викладачі та здобувачі вищої освіти!

  1. Під час проведення навчальних занять у змішаному форматі навчання (синхронному та/або асинхронному режимі (в тому числі, під час повітряної тривоги) викладач надає здобувачам вищої освіти завдання в Google-класах (Classroom) дисципліни, які вони зобов’язані виконати протягом визначеного часу та завантажити в Google-клас (Classroom) дисципліни для подальшого оцінювання виконаних завдань викладачем.
  2. Під час повітряної тривоги для забезпечення здоров’я та життя викладачів та студентів навчальні заняття не проводяться.
  3. Вважати здобувача вищої освіти присутнім на занятті за умови увімкненої відеокамери під час перевірки проведення занять та під час відповіді науково-педагогічному працівнику. У іншому випадку здобувач вищої освіти вважається відсутнім на занятті.
  4. Контроль за проведенням занять у змішаному форматі навчання покладається на директорів навчально-наукових інститутів та завідувачів кафедр.
  5. Директоратам Навчально-наукових інститутів довести вище зазначену інформацію до завідувач кафедр та викладачів університету.