У ТАВРІЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ В. І. ВІДБУВСЯ КРУГЛИЙ СТІЛ «РІК ГЕРОЇЧНОГО СПРОТИВУ УКРАЇНИ ПРОТИ ШИРОКОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ: ПОЛІТИЧНИЙ, ЕКОНОМІЧНИЙ, ПРАВОВИЙ, ПСИХОЛОГІЧНИЙ ТА ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТИ»

13 квітня 2023 року у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського в рамках Конференції “Євроінтеграційні процеси в Україні: історичні, культурні, політико – правові та психологічні аспекти» відбувся круглий стіл «Рік героїчного спротиву України проти широкомасштабної російської агресії: політичний, економічний, правовий, психологічний та євроінтеграційний аспекти» та презентація книг: «Місяці війни 2022 -2023 років».

Модераторатором круглого столу стала Шаповалова Алла Миколаївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, співавтор книг: «Місяці війни 2022 -2023 років».

Також учасниками стали:

 • Бессараб Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського
 • Воронін Віктор Миколайович – доктор історичних наук, професор. Співавтор книг: «Місяці війни 2022 -2023 років».
 • Романенко Євген Олександрович – доктор наук з державного управління, професор. Заслужений юрист України, Академік Української технологічної академії, Академік Міжнародної Кадрової Академії, Академік Академії наук публічного управління, Академії наук вищої школи України, Почесний член Академії національної безпеки України, Почесний доктор наук Національного інституту економічних досліджень Грузії. Співавтор книг: «Місяці війни 2022 -2023 років».
 • Красовицький Олександр Віталійович – український видавець, Генеральний директор і основний власник видавництва «Фоліо». Упорядник книг: «Місяці війни 2022 -2023 років».
 • Горюнова Євгенія Олександрівна Директор навчально наукового гуманітарного інституту, кандидат історичних наук, доцент кафедри філософії та історії Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського.
 • Бебик Валерій Михайлович – Голова Всеукраїнської асоціації політичних наук, доктор політичних наук, професор.
 • Курило Віталій Семенович – доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України.
 • Яремчук В’ячеслав Дмитрович – провідний науковий співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, доктор політичних наук, доцент.
 • Грабовенко Наталія Валеріївна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри соціальної філософії та управління Державного податкового університету.
 • Нич Тамара Володимирівна–кандидатфілософськихнаук,завідувачка кафедри філософії та суспільних дисциплін, заступник директора Навчально-наукового інституту психології та соціальних наук МАУП.
 • Жукова Ірина Віталіївна – кандидат наук з державного управління, доцент, Директор Видавничої групи «Наукові перспективи», Лауреат премії Президента України для молодих вчених, Лауреат премії Верховної Ради України молодим вченим.
 • Попов В’ячеслав Жанович – доктор історичних наук, професор.
 • Гапоненко Віра Анатоліївна – доктор політичних наук, доцент, завідувачка кафедри, політичних технологій КНЕУ імені Вадима Гетьмана
 • Гумбатов Самир – політолог, Азербайджан, Баку.
 • Мадяр Іванна Василівна – бакалавр політології, магістр менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, завідувачка відділом інноваційного розвитку Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського.
 • Захожай Зореслава Володимирівна – завідувачка кафедри філософії та історії ТНУ імені В.І. Вернадського.
 • Науково педагогічний склад кафедри філософії та історії ТНУ імені В.І. Вернадського, випускники та студенти Університету.[1] 

Під час заходу були окреслені епізоди війни росії проти України, наведені актуальні приклади проєктів воєнного періоду, за допомогою яких людям надається волонтерська та психологічна допомоги.

Наукова дискусія, яка сьогодні відбулася є доказом того, що ми на правильному шляху і те коло питань, які були заявлені в темі круглого столу – це лише маленька, але від того не менш важлива частина того, що роблять всі українці для нашої перемоги!