ЗАСІДАННЯ СТИПЕНДІАЛЬНОЇ КОМІСІЇ

NOVINI_9_0

Засідання Стипендіальної комісії

Таврійського національного

університету імені В.І. Вернадського

08.05.2018 р.

о 10:30 (220 аудиторія)

 

Порядок денний засідання стипендіальної комісії:

1. Про матеріальне заохочення студентів ТНУ імені В. І. Вернадського, денної форми навчання, які навчаються за кошти державного бюджету.

Доповідач: голова органу студентського самоврядування, директори навчально-наукових інститутів, зав. загальновузівською кафедрою фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

2. Різне.