ЗВІТ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ ННІ УЕП

NOVINI_9_0

22-23 листопада 2018 року в стінах Навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського відбулася ІІ міжнародна науково-практична конференція на тему:

«ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ, ЕКОНОМІКИ ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ»

 

З вітальним словом до учасників конференції звернулась Іщенко Наталія Анатоліївна, проректор з науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського, доктор філологічних наук, професор. Вона побажала присутнім плідної роботи, творчого, зацікавленого та конструктивного спілкування.

 

В конференції прийняли участь запрошені видатні вчені та науковці із різних вищих навчальних закладів та наукових установ (Національного університету “Києво-Могилянська Академія”, Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Вищої Школи Економіки та Гуманітаристики, м. Бельсько-Бяла, Польща, Університету державної фіскальної служби України, Київського національного університету театру, кино і телебачення іменi І. К. Карпенка-Карого, Національної академії державного управління при Президентові України, Державної установи “Інститут економіки природокористування  та сталого розвитку Національної академії наук України”). В конференції прийняли участь представники Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати (ICC Ukraine), Українського громадського об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього природного середовища е-Екологія  (ГО е-Екологія).

 

Під час проведення конференції був підписаний меморандум про співробітництво між Таврійським національним університетом імені В.І. Вернадського та Асоціацією «Транспортні, експедиторські і логістичні організації в Україні «Укрзовніштранс», яку представляла її Генеральний директор Світлана Найденко.

 

В ході пленарного засідання були представлені доповіді відомих вчених:

доктора економічних наук, професора, професора кафедри економіки підприємства Університету державної фіскальної служби України м. Ірпінь, Заслуженого діяча науки і техніки України, дійсного члена Академії наук Вищої школи України Бодрова В.Г.;

доктора економічних наук, професора, професора кафедри екології факультету природничих наук НУ “Києво-Могилянська Академія” Хлобистова Е.В.;

доктора економічних наук, професора, Заслуженого працівника культури України, першого проректора Київського національного університету театру, кино і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого Кочарян І.С.;

доктора наук з державного управління, доцента, професора кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Молодцова О.В.;

кандидата економічних наук, доцента, старшого наукового співробітника, провідного наукового співробітника відділу комплексної оцінки та управління природними ресурсами Державної установи “Інститут економіки природокористування  та сталого розвитку Національної академії наук України” Клинового Д.В.

 

На конференції працювало 7 секцій, в роботі яких прийняв участь 91 учасник.

 

Актуальність проблематики, яка обговорювалась на конференції, викликала великий інтерес серед науковців і студентів. За результатами роботи конференції обговорено і ухвалено рекомендації, спрямовані на пошук шляхів вирішення актуальних питань, які обговорювались під час роботи науково-практичного заходу.

 

До відкриття конференції зібрано та оброблено тези доповідей й випущений друкований збірник.