Про оголошення конкурсу для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556-VII, наказу Міністерства освіти і науки України від 05 жовтня 2015 року № 1005 «Про затвердження Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів)» зі змінами, Положення щодо проведення конкурсного відбору для заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (далі – Положення), затвердженого Вченою радою Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 9 від 21 січня 2022 року, уведеного в дію наказом ректора Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 січня 2022 року № 11-ОД, рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (протокол № 10 від 29 липня 2022 року),  наказу від 29 липня 2022 року №84-ОД  оголошується 01 серпня 2022 року проведення конкурсу для заміщення таких вакантних посад науково-педагогічних працівників у Таврійському національному університеті імені В. І. Вернадського (далі – Університет):

 

1. Навчально-науковий інститут філології та журналістики:
– професор кафедри слов’янської філології та журналістики – 1 ставка (посада);
– професор кафедри зарубіжної філології – 1 ставка (посада).

 

2. Загальновузівська кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини:
– професор кафедри – 1,5 ставки (посади).

 

3. Навчально-науковий інститут управління, економіки та природокористування:

– професор кафедри фінансів та обліку – 1 ставка (посада);
– професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин – 1,5 ставки (посади);
– професор кафедри публічного управління та економіки – 1,5 ставки (посади).

 

4. Навчально-науковий гуманітарний інститут:

– професор кафедри публічного та приватного права – 1 ставка (посада);
– професор кафедри філософії та історії – 1 ставка (посада);
– професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки – 1 ставка (посада).

 

Вимоги до претендентів (професійну та/або освітню кваліфікацію, науковий ступінь, вчене звання, досвід роботи); перелік обов’язкових документів, що подаються для участі в конкурсі, зразок заяви; строк i спосіб подання заяви та документів, порядок їх розгляду, строк прийняття рішення визначені в Положенні, розміщеному на офіційному веб-сайті Університету.

 

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – до 31 серпня 2022 року.

 

Документи подавати до відділу кадрів Університету за адресою: вул. Джона Маккейна, 33, м. Київ, 01042, (кім. 103, 105, тел. (044) 529 05-16), http://tnu.edu.ua , e-mail: crimea.tnu@gmail.com.

 

 

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДР ЩОДО ПОПЕРЕДНЬОГО ОБГОВОРЕННЯ КАНДИДАТУР НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:

 

– професор кафедри слов’янської філології та журналістики – 19 вересня 2022 об 11:20, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 422;

 

– професор кафедри зарубіжної філології – 19 вересня 2022 об 11:20, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 421; 

 

– професор загальновузівської кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 319;

 

– професор кафедри фінансів та обліку – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 217;

 

– професор кафедри менеджменту та міжнародних економічних відносин – 19 вересня 2022 о 14:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 204;

 

– професор кафедри публічного управління та економіки – 19 вересня 2022 о 16:00, за адресою: м. Київ, вул. Кирилівська, 164, каб. 208;

 

– професор кафедри публічного та приватного права – 19 вересня 2022 о 13:30, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 212;

 

– професор кафедри філософії та історії – 19 вересня 2022 об 11:25, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 213;

 

– професор кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки – 19 вересня 2022 об 11:25, за адресою: м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, каб. 215.