Проведення захисту дисертації Асоян Емми Шаваршівни

Спеціалізована  вчена  рада  для  проведення захисту  дисертації  на  здобуття  ступеня доктора  філософії  Асоян  Емми  Шаваршівни  створена наказом ректора від 13 жовтня 2023 року № 160-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 5 жовтня 2023 року (протокол №2).

 

Дисертація  на  здобуття ступеня доктора філософії Асоян  Е. Ш. на тему: «Формування державної економічної політики в умовах глобалізації» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Асоян Емми Шаваршівни відбудеться 21 листопада 2023 року о 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Бєльська Тетяна Валентинівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Сімак Сергій Васильович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Акімова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування – офіційний опонент;

 

Дацій Олександр Іванович – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна академія управління персоналом»» – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури