Проведення захисту дисертації Чечотки Віктора Дмитровича

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Чечотки Віктора Дмитровича створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 103-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Чечотки В. Д. на тему: «Модернізація публічного управління в умовах глобалізації: теоретико-методологічний аспект» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Чечотки Віктора Дмитровича відбудеться 28 серпня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

– Горник Володимир Гнатович, доктор наук з державного управління, професор, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського (голова);

 

– Євмєшкіна Олена Леонідівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління, туризму та готельно-ресторанної справи (рецензент);

 

– Масик-Бєсова Марія Зіновіївна, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри публічного управління, туризму та готельно-ресторанної справи (рецензент);

 

– Жовнірчик Ярослав Федорович, доктор наук з державного управління, доцент, в. о. завідувача відділу проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України (офіційний опонент);

 

– Акімова Людмила Миколаївна, доктор наук державного управління, професор, професор кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування (офіційний опонент).

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

Рецензія 2

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

Відгук опонента 1

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 2

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури