Проведення захисту дисертації Чижикова Олександра Олександровича

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Чижикова Олександра Олександровича створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 46-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Чижикова О. О. на тему: «Кримінальна відповідальність посадових осіб органів місцевого самоврядування, які здійснюють нотаріальні дії» за спеціальністю 

081 Право. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Чижикова Олександра Олександровича відбудеться 15 травня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Губарєв Сергій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Дідківська Галина Василівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права та процесу Державного податкового університету – офіційний опонент;

 

Бортник Надія Петрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – офіційний опонент;

 

Рогатинська Ніна Зіновіївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального права і процесу Західноукраїнського національного університету – офіційний опонент.

Відгук опонента 1

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 2

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 3

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури