Проведення захисту дисертації Федоренка Максима Владиславовича

 

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Федоренка Максима Владиславовича створена наказом ректора від 27 червня 2024 року № 104-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 27 червня 2024 року (протокол №17).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Федоренка М. В. на тему: «Система органів управління в сфері державної служби в Україні та Польщі: порівняльно-правові аспекти» за спеціальністю 081 Право. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Федоренка Максима Владиславовича відбудеться 22 серпня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

– Пєтков Сергій Валерійович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових і гуманітарних наук (голова);

 

– Бортняк Валерій Анатолійович, кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових і гуманітарних наук (рецензент);

 

– Федчишин Сергій Анатолійович, доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (офіційний опонент);

 

– Колпаков Валерій Костянтинович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного і адміністративного права Запорізький національний університет (офіційний опонент);

 

– Теремецький Владислав Іванович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака (офіційний опонент).

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

 

Відгук опонента 1

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 2

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 3

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури