Проведення захисту дисертації ІОФФЕ МИХАЙЛА ВОЛОДИМИРОВИЧА

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Іоффе Михайла Володимировича створена наказом ректора від 10 листопада 2023 року № 187-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 9 листопада 2023 року (протокол №4). 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Іоффе М. В. на тему: «Особливості невербального аспекту спілкування в управлінській діяльності» зі спеціальності 053 Психологія

 

Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Іоффе Михайла Володимировича відбудеться 15 грудня 2023 року о 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Дробот Ольга Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Біла Ірина Миколаївна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – рецензент;

 

Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – офіційний опонент;

 

Бочелюк Віталій Йосипович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри спеціальної освіти та психології Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» – офіційний опонент;

 

Мірошніченко Валентина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри  психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної  служби України імені Богдана Хмельницького – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури