Проведення захисту дисертації Кирильчук Інни Альвіанівни

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кирильчук Інни Альвіанівни створена наказом ректора від 11 червня 2024 року №91-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 06 червня 2024 року (протокол №15).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кирильчук І. В. на тему: «Теоретико-правові аспекти визнання місця проживання дитини в контексті практики ЄСПЛ та національного законодавства України» за спеціальністю 081 Право. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Семеняки Анни Геннадіївни відбудеться 06 серпня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Пєтков Сергій Валерійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових і гуманітарних наук Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Бортняк Катерина Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри державно-правових і гуманітарних наук Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Бортник Надія Петрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та історії держави і права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова – офіційний опонент;

 

Шатіло Володимир Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Національного транспортного університету – офіційний опонент;

 

Сірант Мирослава Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти; професор кафедри теорії права та конституціоналізму Національного університеті “Львівська політехніка” – офіційний опонент. 

 

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

 

Відгук опонента 1

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 2

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

Відгук опонента 2

Відгук

Відгук  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури