Проведення захисту дисертації Кравченко Анни Віталіївни

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко Анни Віталіївни створена наказом ректора від 28 березня 2024 року № 47-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 21 березня 2024 року (протокол №10).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Кравченко А. В. на тему: «Психологічні особливості розвитку компетентності майбутніх фізичних терапевтів у професійному спілкуванні» за спеціальністю

053 Психологія. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Кравченко Анни Віталіївни відбудеться 4 червня 2024 року об 12:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Дробот Ольга В’ячеславівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

Карпілянський Дмитро Анатолійович – кандидат психологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – офіційний опонент; 

Борисюк Алла Степанівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та філософії Буковинського державного медичного університету – офіційний опонент;

Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Херсонського державного університету – офіційний опонент.

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури