Проведення захисту дисертації Русенко Наталії Василівни

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Русенко Наталії Василівни створена наказом ректора від 28 листопада 2023 року № 194-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 23 листопада 2023 року (протокол №5).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Русенко Н. В. на тему: «Державні механізми забезпечення внутрішньополітичної безпеки України» за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Русенко Наталії Василівни відбудеться 29 грудня 2023 року об 14:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор нав­чально-наукового інституту управ­ління, економіки та природо­користування Таврійського національного університету ім. В. І. Вернад­сь­кого – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Сімак Сергій Васильович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Євмєшкіна Олена Леонідівна – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри публіч­ного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – рецензент;

 

Драган Іван Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка» – офіційний опонент;

 

Ткачова Наталія Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри теорії та практики управління Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури