Проведення захисту дисертації СКОЛОТИ ЕДУАРДА ВІТАЛІЙОВИЧА

Спеціалізована вчена рада для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Сколоти Едуарда Віталійовича створена наказом ректора від 10 листопада 2023 року №186-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 9 листопада 2023 року (протокол № 4).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Сколоти Е. В. на тему: «Психологічні особливості асертивності майбутніх фахівців соціономічного профілю» зі спеціальності 053 Психологія

 

Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Сколоти Едуарда Віталійовича відбудеться 15 грудня 2023 року о 14:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Дробот Ольга Вячеславівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – голова разової спеціалізованої вченої ради;

 

Дубчак Олена Борисівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології, соціальної роботи та педагогіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернад­сь­кого – рецензент;

 

Завацька Наталія Євгенівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології та соціальної роботи Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля – офіційний опонент;

 

Пілецька Любомира Сидорівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника – офіційний опонент;

 

Попович Ігор Степанович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології Херсонського державного університету – офіційний опонент.

Рецензія 1

Рецензія

Рецензія  з накладеним кваліфікованим електронним підписом

Протокол створення та перевірки кваліфікованого електронного підпису

 

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури