Проведення захисту дисертації Хуторного Богдана Вікторовича

Спеціалізована  вчена  рада  для проведення захисту дисертації на здобуття ступеня доктора філософії Хуторного Богдана Вікторовича створена наказом ректора від 13 жовтня 2023 року № 161-ОД відповідно до рішення Вченої ради Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського від 5 жовтня 2023 року (протокол №2).

 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії Хуторного Б. В. на тему: «Механізми забезпечення національної безпеки в оборонній сфері» зі спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування. Трансляція здійснюватиметься за посиланням.

 

Захист дисертаційної роботи Хуторного Богдана Вікторовича відбудеться 21 листопада 2023 року о 14:00 за адресою:

м. Київ, вул. Джона Маккейна, 33, Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, корпус 1, аудиторія 220

Горник Володимир Гнатович – доктор наук з державного управління, професор, директор навчально-наукового інституту управління, економіки та природокористування Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – голова разової спеціалізованої вченої ради;

Бєльська Тетяна Валентинівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського – рецензент;

 

Сімак Сергій Васильович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри публічного управління та економіки Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського – рецензент;

 

Акімова Людмила Миколаївна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри трудових ресурсів та підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування – офіційний опонент;

 

Драган Іван Олександрович – доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка» – офіційний опонент.

 

 

 

 

 


Відповідальний за інформаційне наповнення сторінки: завідувач аспірантури, докторантури