014 «Середня освіта» (Мова і література (німецька, англійська))

Назва освітньої програми: Мова та література (німецька, англійська)

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Бакалавр освіти підготовлений для роботи в системі освіти України (навчально-виховна, науково-методична й організаційно-керівницька діяльність) відповідно до отриманої спеціальності. Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу (за ДК 003:2010):

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2351.2 Методист

2352 Інспектор шкіл

2352 Інспектор-методист

2359.2 Педагог-організатор

2444.2 Філолог

2444.2 Лінгвіст

2451.1 Літературознавець

2453.1 Редактор

3340 Асистент вчителя

2320 Викладач професійного навчально-виховного закладу

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2359.2 Методист позашкільного закладу

2359.2 Педагог-організатор

2331 Вчитель позашкільних навчально-виховних закладів

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

 1. Історія та культура України
 2. Українська мова за професійним спрямуванням
 3. Основи права
 4. Філософія
 5. Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (німецької)
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Практика усного та письмового мовлення другої іноземної мови (англійської)
 8. Основи психології
 9. Педагогіка
 10. Вікова психологія
 11. Вступ до мовознавства
 12. Вступ до літературознавства
 13. Латинська мова
 14. Практична граматика першої іноземної мови
 15. Методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури
 16. Комплексна дисципліна “Теорія німецької мови”
  Вступ до спеціальної філології
  Лексикологія першої іноземної мови
  Історія першої іноземної мови
  Стилістика першої іноземної мови

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 1. Риторика / Ораторська майстерність
 2. Основи наукових досліджень в галузі / Науковий семінар / Практикум з українського наукового мовлення
 3. Основи педагогіки і лінгводидактики / Педагогічна майстерність / Вибіркова дисципліна
 4. Лінгвокраїнознавство країн першої іноземної мови / Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови
 5. Сучасна література англомовних країн / Сучасна література франкомовних країн / Сучасна література німецькомовних країн
 6. Практична граматика другої іноземної мови / Теоретична граматика другої іноземної мови / Лексикологія другої іноземної мови
 7. Методика навчання усного та письмового мовлення / Методи навчання читанню
 8. Нестандартні уроки з зарубіжної літератури / Позакласна робота в школі / Вибіркова дисципліна
 9. Основи теорії мовної комунікації / Сучасний англомовний діловий дискурс
 10. Специфіка організації навчального процесу в мовній школі / Спецкурс