014 «Середня освіта» (Мова і література (німецька)

Назва освітньої програми: Мова і література (німецька)

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники спеціальності «014 Середня освіта» можуть займати посади в закладах середньої, професійно-технічної та вищої освіти. Серед іншого, вони можуть обіймати наступні посади:

2320 вчитель середнього навчально-виховного закладу;

2359.2 педагог-організатор,;

1229.6 керівник гуртка;

2320 викладач професійно-технічного навчального закладу;

2310.2 викладач вищого навчального закладу;

2351.2 методист;

2352 Інспектори навчальних закладів.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

 1. Методологія та організація наукових досліджень
 2. Психологія і педагогіка вищої школи
 3. Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови
 4. Соціальна педагогічна психологія
 5. Практика усного і письмового мовлення першої іноземної мови
 6. Практика усного і письмового мовлення другої іноземної мови
 7. Загальне мовознавство
 8. Сучасні технології навчання іноземних мов і зарубіжної літератури у закладах середньої освіти

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 1. Практична граматика другої іноземної мови / Практична стилістика другої іноземної мови / Лексикологія другої іноземної мови
 2. Теорія і практика розвитку усного мовлення / Теорія і практика розвитку письмового мовлення / Теорія і практика розвитку навичок читання / Вибіркова дисципліна
 3. Психолінгвістика / Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації / Корпусна лінгвістика / Сучасні напрямки наукових досліджень в методиці викладання
 4. Герменевтика і літературна критика / Наратологія / Формалізм і структуралізм в літературознавстві / Вибіркова дисципліна
 5. Специфіка організації навчального процесу в мовній школі / Тьюторинг у вищій школі / Освітній менеджмент / Вибіркова дисципліна
 6. Філософія освіти / Сутність та особливості інклюзивного навчання / Вибіркова дисципліна
 7. Системно-функційна історична лексикологія німецької мови / Комунікативні стратегії першої іноземної мови / Вибіркова дисципліна