014 «Середня освіта» (Українська мова та література, зарубіжна література)

Офіційна назва освітньої програми: Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література” може бути спрямована на підготовку спеціалістів таких професій:

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

2351.2 Методист

2359.2 Педагог-організатор

3340 Педагог професійного навчання

2331 Вчитель позашкільних навчально-виховних закладів

2442.2 Філолог

2451.1 Літературознавець

2453.1 Редактор

2351.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.2 Викладач (методи навчання)

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010).

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Методологія та організація наукових досліджень

Психологія і педагогіка вищої школи

Практичний курс іноземної мови в галузі

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Методика викладання мовознавчих дисциплін у старшій та вищій школах

Методика викладання літературознавчих дисциплін у старшій та вищій школах

Соціально-педагогічна психологія

Норма і мовна варіативність у сучасній українській літературній мові

Актуальні питання сучасних досліджень в галузі методики навчання української мови, української та зарубіжної літератур

Українська мова в контексті глобалізаційних процесів

Сучасні технології навчання

 

Практична підготовка:

Виробнича практика (науково-педагогічна)

Виробнича практика (педагогічна)

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вибіркова дисципліна – блок 1

Проблемні питання роботи над творами зарубіжної літератури в 5-8 класах

Сучасні напрями літературознавчих досліджень

Актуальні напрями мовознавчих досліджень

Порівняльне мовознавство української та польської мов

Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації
Комп’ютерна лінгвістика

Вибіркова дисципліна – блок 2
Сучасні освітні технології

Герменевтика тексту

Читання і розуміння тексту

Теорія номінацій

Лінгвістика тексту
Етнолінгвістика

Вибіркова дисципліна – блок 3

Теорія і практика розвитку мовленнєвої компетентності

Методика формування правописної компетентності
Теорія і практика розвитку критичного мислення на уроках літератури

Сучасні засоби навчання
Інтернет-технології у роботі вчителя-словесника
Теорія дискурсу

Герменевтика

Наратологія

Лінгвопрагматика