014 «Середня освіта» (Українська мова та література, зарубіжна література)

Офіційна назва освітньої програми:  Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Середня освіта. Українська мова та література, зарубіжна література” спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

2351.2 Методист

2320 Методист заочних шкіл і відділень

2359.2 Методист позашкільного закладу

2359.2 Педагог-організатор

2331 Вчитель позашкільних навчально-виховних закладів

2442.2 Філолог

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

 

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Університетські студії

Вступ до мовознавства

Вступ до педагогічної спеціальності

Практикум з української мови

Сучасна українська літературна мова

Українська діалектологія

Вступ до літературознавства

Усна народна творчість

Історія української літератури

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Основи психології

Основи педагогіки та лінгводидактики

Методика навчання української мови

Методика вивчення літератури в закладах середньої освіти

Сучасні технології навчання

Курсова робота (сучасна українська літературна мова,історія української літератури)

Курсова робота за спеціальністю (методика навчання української мови, методика вивчення літератури в закладах середньої освіти)

 

Практична підготовка:

Навчальна практика (філологічна)

Навчальна практика (ознайомча педагогічна)

Виробнича практика (пробні уроки)

Виробнича практика (психолого-педагогічна, виховна)

Виробнича практика (педагогічна)

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вікова психологія

Методи педагогічних досліджень
Сучасні інформаційні технології в педагогічній діяльності

Українська діалектологія

Етнографія України

Українське термінознавство

Сучасна зарубіжна література

Літературна історія Криму

Література країни другої слов’янської мови

Культура та техніка мовлення

Практична риторика

Практична стилістика

Основи копірайтингу

Практика копірайтингу

Друга слов’янська мова (практичний курс)

Теорія і практика перекладу

Літературне редагування

Основи теорії мовної комунікації

Сміховий дискурс української літератури

Мілітарна українська література

Українська література для дітей

Психоаналіз і літературознавство