025 Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство

Офіційна назва освітньої програми: «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство»

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Інструментальне виконавство» спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2320 Викладач-інструменталіст спеціальних інструментів
2320 Викладач професійного виховного закладу
2453.2 Акомпаніатор
2453.2 Артист ( оркестрової групи)
2453.2 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, естрадно- інструментального, народних інструментів та ін.)

2453.2 Артист оркестру (духового, естрадного, народних інструментів, симфонічного та ін.)

2453.2 Артист-соліст-інструменталіст
2453.2 Диригент
2453.2 Керівник оркестру (ансамблю) духових інструментів
2453.2 Керівник оркестру (ансамблю, фольклорного ансамблю) народних інструментів

2453.2 Концертмейстер
2453.2 Концертмейстер-піаніст
2453.2 Музичний оформлювач
2453.2 Редактор музичний
2455.2 Керівник музичний

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

 

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

Основи наукових досліджень в музичній галузі

Музична педагогіка та методика викладання у  вищій школі

Практичний курс іноземної мови

Спеціальний інструмент

Інструментальний ансамбль

Концертмейстерській клас

Камерний ансамбль

Сучасна музика 

Інтелектуальна власність

Музична режисура

 

Практична підготовка:

Виробнича практика

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

Додатковий інструмент (фортепіано)

Музична естетика
Маркетинг музичної культури

Українська мова для іноземних студентів

Сценічна майстерність

Диригування
Сучасні системи набору нот
Сучасна звукова апаратура, історичний ракурс Інструментознавство
Мистецтво імпровізації
Сценічна майстерність
Професійна педагогічна майстерність
Основи інструментовки
Оперна режисура
Методика викладання гри на музичному інструменті
Продюсерська діяльність
Сценічна майстерність
Музичні теоретичні системи