025 Музичне мистецтво. Вокал

Офіційна назва освітньої програми: Музичне мистецтво. Вокал.

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма «Музичне мистецтво. Вокал.» спрямована на підготовку фахівців таких професій:

320 Викладач професійного навчально- виховного закладу
2320 Викладач вокальних дисциплін
2453.2 Артист ансамблю (пісні й танцю, вокально-інструментального, вокального, хорового та ін.)

2453.2 Артист-вокаліст (оперний, камерний, соліст, музичної комедії, естради та ін.) 2453.2 Артист-соліст (хору)

2453.2 Музичний оформлювач
2453.2 Редактор музичний
2453.2 Репетитор з вокалу
2455.2 Керівник музичний

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

 

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

Основи наукових досліджень в музичній галузі

Музична педагогіка та методика викладання у  вищій школі

Практичний курс іноземної мови

Вокал

Вокальний ансамбль

Фортепіано 

Сучасна музика 

Інтелектуальна власність

Музична режисура

 

Практична підготовка:

Виробнича практика

Переддипломна практика

Магістерська робота

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

Теорія етномузикознавства

Музична естетика
Маркетинг музичної культури

Українська мова для іноземних студентів

Сценічна майстерність
Диригування
Гігієна голосу

Техніка мовлення
Мистецтво імпровізації

Інструментознавство
Оперна режисура
Сучасна критика
Культура мовлення
Професійна педагогічна майстерність

Методика викладання вокалу

Продюсерська діяльність

Техніка виконання в барочному стилі

Музичні теоретичні системи