032 Історія та археологія

032 ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ

 

Вивчення історії – це безперервна мандрівка, яка за умови сумлінного і чесного підходу стає життєвою потребою, вабить незвіданістю, заворожує, змушує перебувати в постійній творчій напрузі.

 

Події, дати, особи становлять основу історичних знань, але не вичерпують їх. Кожен, хто стане студентом спеціальності 032 Історія та археологія, навчиться характеризувати явища минулого в тих системах цінностей, у яких вони виникли, а тоді зіставляти їх із сучасними поглядами, моральними категоріями, визначати власне ставлення до подій. Іншими словами, навчиться розуміти історію, людей минулого, їхні турботи, потреби, радощі, надії, розчарування. А відтак навчиться розуміти себе й людей, котрі його оточують, будувати життєві плани і втілювати мрії в життя.

 

Програма забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців у галузі історії та археології з можливістю подальшого навчання, формує та розвиває загальні та професійні компетенції у сфері аналітики суспільно- політичних, культурних та економічних процесів розвитку суспільства від античності до сучасності, надає перспективи реалізації зайнятості та розвитку кар’єри у сфері гуманітаристики.

 

Обов’язкова частина навчального плану освітньої програми з археології передбачає вивчення різноманітних проблем класичної археології, теоретичної антропології, музеєзнавства. Студенти отримують та вдосконалять навички фіксації та класифікації археологічних джерел, проведення історичних та соціально-економічних реконструкцій за археологічними джерелами, використання сучасних інформаційних технологій в археологічних дослідженнях тощо.

 

Випускник може працювати:

  • вчителем загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, коледжів, викладачем навчальних закладів, керівник освітніх закладів та установ
  • дослідником історії, науковий співробітник
  • фахівецем архівів, музеїв,
  • працювати в сфері журналістики, в державних установах, аналітичних центрах, політичних партіях, неурядових організаціях, що займаються аналізом державної політики чи дослідженням суспільних процесів археологом.