035 «Філологія» (Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад)

Офіційна назва освітньої програми: Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники програми «Кримськотатарська філологія і журналістика, англійська мова та переклад» можуть надавати послуги в професійній, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, бібліотеках і архівах, мистецьких і культурних центрах, може працювати у найрізноманітніших галузях господарства, де потрібні послуги з перекладу і створення текстів тюркськими і західноєвропейськими мовами, а також у туристичних фірмах, міжнародних організаціях, закордонних та регіональних представництвах тощо.

Можливість працевлаштування за групами професій (Національний класифікатор професій ДК 003:2010):

2310.2 викладач вищого навчального закладу

2444.1 молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика і літературознавство)

2444.2 перекладач

24559 редактор-перекладач

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Методологія та організація наукових досліджень в галузі
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Медіаграмотність сучасного журналіста 
 • Новітні медіа 
 • Практика письмового та усного мовлення кримськотатарської мови 
 • Новітня кримськотатарська література
 • Практичний курс англійської мови 
 • Кваліфікаційна робота магістра
 • Двомовний переклад (кримськотатарська мова та англійська мова)
 • Історія журналістики: всесвітня та українська 
 • Англійська мова та переклад: Комунікативні стратегії та переклад; 

Академічне й ділове мовлення та переклад

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

 • Актуальні проблеми перекладознавства / Сучасна літературна критика (східна)
 • Редагування перекладів з кримськотатарської мови
 • Переклад конференцій (кримськотатарська та турецька мови)
 • Двомовний переклад (турецька мова та англійська мова)
 • Письмовий та усний переклад турецької мови (практика) / Світовий літературний процес 
 • Основи перекладацького скоропису / Основи майстерності перекладу художніх творів кримськотатарською мовою
 • Давня кримськотатарська писемність / Перекладацькі проблеми східної драматургії XXI століття
 • Поетика в розвитку східної поезії
 • Актуальні проблеми міжнародної журналістики / Керівник Web-проєкту
 • Тюркська ареальна лінгвістика / Сучасні тюркологічні лінгвістичні школи
 • Технічні засоби виробництва медіа-продукції / Практикум журналістської майстерності
 • Культура мовлення сучасного журналіста / Сучасна ділова українська мова 
 • Наукові школи в кримськотатарських дослідженнях / Медіабезпека
 • Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації / Інтернет-журналістика
 • Історія кримськотатарської журналістики
 • Проблематика ЗМІ / Медіакритика