035 «Філологія» (Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад)

Офіційна назва освітньої програми: Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування: Випускники програми мають можливість професійної реалізації у сфері  надання послуг у літературно-видавничій, науковій та освітній галузях; здійснювати підготовку та переклад документів, редагувати та корегувати тексти кримськотатарською та англійською мовами, а також мають можливість працювати в галузі середньої  освіти  України в  якості фахівця з кримськотатарської мови і літератури, англійської мови. Можливе працевлаштування у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, архівах, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, державних установах, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. 

Бакалавр-філолог може обіймати такі посади відповідно до національного класифікатора професій:

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу 

32444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика)

2444.2 Філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;

23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад); 

2320 Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

24316 Перекладач; 

2455 Редактор-перекладач;

3439/24771 Спеціаліст; 

3340/23470 Методист.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Історія та культура України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи права
 • Філософія 
 • Вступ до спеціальної філології
 • Латинська мова
 • Історія зарубіжної літератури (1-й, 2-й та 3-й семестри)
 • Вступ до мовознавства (східного)
 • Вступ до літературознавства (східного)
 • Історія кримськотатарської мови
 • Практикум кримськотатарської мови
 • Сучасна кримськотатарська мова (фонетика, лексикологія, морфологія, синтаксис)
 • Практика письмового та усного мовлення англійської мови (1-8-й семестри)
 • Історія кримськотатарської літератури (1-7-й семестри)
 • Теорія та практика перекладу кримськотатарської мови
 • Теорія та практика перекладу англійської мови
 • Лінгвокраїнознавство Криму
 • Психологія
 • Основи педагогіки та лінгводидактики
 • Методика викладання кримськотатарської мови та літератури
 • Методика викладання англійської мови

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 • Давня кримськотатарська писемність
 • Еміграційна література
 • Переклад художніх текстів англійською мовою 
 • Аудіовізуальний переклад кримськотатарської мови.
 • Зіставна граматика тюркських мов 
 • Аудіовізуальний переклад англійської мови 
 • Половецькі тексти  ХІІІ- ХIV століть («Codex Cumanicus»)
 • Редагування перекладів з англійської мови.
 • Історія національного театру і драматургії
 • Порівняльна лексикологія тюркських мов
 • Методика викладання кримськотатарської мови і літератури
 • Переклад ділових паперів англійською мовою / Вступ до перекладознавства
 • Теоретична  граматика  кримськотатарської мови
 • Історія Криму
 • Практична стилістика кримськотатарської мови
 • Наукова спадщина тюркологів дореволюційного періоду
 • Редагування перекладів з кримськотатарської мови
 • Методика викладання англійської мови і літератури
 • Мова «Терджиману»