035 «Філологія» (Мова та література іврит, переклад, англійська мова)

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Мова та література іврит, переклад, англійська мова

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники програми мають можливість професійної реалізації у сфері  надання послуг у літературно-видавничій, науковій та освітній галузях; здійснювати підготовку та переклад документів, редагувати та корегувати тексти мовою іврит та англійською, а також мають можливість працювати в галузі вищої та  середньої  освіти України в якості фахівця з  івриту і літератури, англійської мови. Можливе працевлаштування у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, архівах, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, державних установах, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів.

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу 

32444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика)

2444.2 Філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;

23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад); 

24316 Перекладач; 

2455 Редактор-перекладач;

3439/24771 Спеціаліст; 

3340/23470 Методист.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Історія та культура України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи права
 • Філософія 
 • Практичний курс першої східної мови (іврит) (1-8-й семестри)
 • Практика письмового та усного мовлення англійської мови (1-8-й семестри)
 • Історія зарубіжної літератури 
 • Теорія і практика перекладу першої східної мови (4-8-й семестри) 
 • Вступ до мовознавства (східного)
 • Вступ до літературознавства (східного)
 • Історія та культура країн Сходу
 • Латинська мова
 • Практична граматика мови іврит (фонетика, лексикологія, синтаксис, морфологія) 
 • Історія літератури івриту
 • Сучасна література івриту
 • Теоретична граматика першої східної мови

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

 • Основи педагогіки та лінгводидактики 
 • Лінгвокраїнознавство країн першої східної мови
 • Друга східна мова 
 • Практична граматика другої східної мови
 • Вступ до спеціальної філології (семітології) 
 • Основи культури філологічних досліджень у галузі
 • Методика викладання мови іврит
 • Методика викладання англійської мови 
 • Практика письмового та усного мовлення другої східної мови 
 • Практичний курс другої східної мови
 • Давньоєврейська мова 
 • Історія мови іврит
 • Вокалізація в сучасному івриті
 • Лексикологія мови іврит 
 • Переклад ділових паперів англійською мовою
 • Редагування перекладів з англійської мови