035 «Філологія» (Німецька мова і література та переклад, англійська мова)

Назва освітньої програми: Німецька мова і література та переклад, англійська мова

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Бакалавр-філолог може працювати за фахом в науковій, літературно-видавничій та освітній галузях; на викладацьких посадах у закладах загальної середньої освіти, ЗВО 1-2 рівнів акредитації (оскільки в освітній програмі наявні цикл психолого-педагогічних та методичних дисциплін і передбачене проходження відповідної практики); у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR технологіях; у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, мистецьких і культурних центрах тощо, у різних галузях виробництва, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів. Фахівець здатний виконувати зазначені професійні роботи за ДК 003:2010: 2444.2 Філолог, Перекладач, Редактор-перекладач, Гід-перекладач, Перекладач технічної літератури.

Бакалавр-філолог може обіймати такі посади відповідно до національного класифікатора професій:

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу

32444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика)

2444.2 Філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;

21958 Співробітник лабораторії;

21338 Співробітник бюро (подорожей, екскурсій);

21344 Співробітник виставки;

23898 Співробітник відділу (з реклами, зав’язків з громадськістю);

23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад);

20604 Гід-перекладач;

24316 Перекладач;

2455 Редактор-перекладач;

24595 Референт;

3439/24771 Спеціаліст;

3340/23470 Методист.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

 1. Історія та культура України
 2. Українська мова за професійним спрямуванням
 3. Основи права
 4. Філософія
 5. Практика усного та письмового мовлення першої іноземної мови (німецької)
 6. Історія зарубіжної літератури
 7. Практика усного та письмового мовлення другої іноземної мови (англійської)
 8. Теорія і практика перекладу першої іноземної мови (німецької)
 9. Вступ до мовознавства
 10. Вступ до літературознавства
 11. Латинська мова
 12. Практична граматика першої іноземної мови
 13. Методика викладання іноземних мов та зарубіжної літератури
 14. Комплексна дисципліна «Теорія німецької мови»
  Вступ до спеціальної філології
  Лексикологія першої іноземної мови
  Історія першої іноземної мови
  Стилістика першої іноземної мови

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 1. Вступ до перекладознавства / Вступ до теорії перекладу / Вибіркова дисципліна
 2. Основи наукових досліджень в галузі / Науковий семінар / Практикум з українського наукового мовлення / Вибіркова дисципліна
 3. Основи педагогіки та лінгводидактики / Педагогічна майстерність / Педагогіка / Вибіркова дисципліна
 4. Лінгвокраїнознавства країн першої іноземної мови / Лінгвокраїнознавства країн другої іноземної мови / Вибіркова дисципліна
 5. Сучасна література англомовних країн / Сучасна література франкомовних країн / Сучасна література німецькомовних країн / Вибіркова дисципліна
 6. Практична граматика другої іноземної мови / Теоретична граматика другої іноземної мови / Лексикологія другої іноземної мови / Вибіркова дисципліна
 7. Методика навчання усного та письмового мовлення / Нестандартні уроки з зарубіжної літератури / методи навчання читанню / Вибіркова дисципліна
 8. Переклад юридичних текстів / Переклад економічних текстів / Переклад суспільно-політичних текстів / Вибіркова дисципліна
 9. Основи теорії мовної комунікації / Сучасний англомовний діловий дискурс / Вибіркова дисципліна
 10. Сучасні проблеми художнього перекладу / Сучасні проблеми перекладу публіцистичних текстів / Спецкурс