035 «Філологія» (Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова)

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма “Філологія. Слов’янські мови та літератури (переклад включно): російська мова та література, польська мова” спрямована на підготовку фахівців таких професій:

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика, переклади)

2444.2 Філолог

2444.2. Перекладач

2453.1 Редактор

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2010)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Історія та культура України

Основи права

Філософія

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Університетські студії

Українська мова за професійним спрямуванням

Вступ до мовознавства

Практикум із російської мови

Сучасна російська літературна мова

Старослов’янська мова

Історія російської мови

Вступ до літературознавства

Слов’янський фольклор

Історія російської літератури

Історія зарубіжної літератури

Основи наукових досліджень

Сучасна українська літературна мова

Культура української мови та стилістика

Сучасний літературний процес

Практичний курс польської мови

Польська мова та основи перекладознавства

Ділова польська мова

Курсова робота (СУЛМ / ІУЛ)

Курсова робота (переклад)

Практична підготовка:

Навчальна практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Виробнича практика

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

 

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вступ до перекладознавства

Польська література

Діалектологія

Мала проза

Культура та техніка мовлення

Сучасна зарубіжна література

Основи перекладознавства

Польська література

Практична риторика

Вікова психологія

Практична стилістика

Сучасні інформаційні технології в гуманітарних дослідженнях

Основи копірайтингу

Теорія і практика перекладу

Сучасна зарубіжна література

Літературне редагування

Практикум з української мови

Психоаналіз і літературознавство

Основи копірайтингу

Історія української літератури

Практикум з перекладу

Практика копірайтингу

Практикум з української мови

Основи теорії мовної комунікації

Історія української літератури