035 «Філологія» (Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська)

Офіційна назва освітньої програми: Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – арабська

 

Рівень вищої освіти: бакалавр

 

Придатність до працевлаштування: Випускники програми мають можливість професійної реалізації у сфері  надання послуг у літературно-видавничій, науковій та освітній галузях; здійснювати підготовку та переклад документів, редагувати та корегувати тексти арабською та другою східною мовами, а також мають можливість працювати в галузі середньої  освіти України в якості фахівця з арабської мови і літератури, другої східної мови. Можливе працевлаштування у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, архівах, фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, державних установах, у різних галузях господарства, де потрібні послуги зі створення, аналізу, перекладу, оцінювання текстів..

2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладу 

32444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика)

2444.2 Філологи, лінгвісти, письмові перекладачі та усні перекладачі;

23667 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклад); 

24316 Перекладач; 

3439/24771 Спеціаліст; 

3340/23470 Методист.

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Іноземна мова за професійним спрямуванням
 • Історія та культура України
 • Українська мова за професійним спрямуванням
 • Основи права
 • Філософія
 • Практичний курс першої східної мови
 • Практичний курс другої східної мови
 • Історія зарубіжної літератури
 • Теорія і практика перекладу першої східної мови
 • Вступ до мовознавства (східного)
 • Вступ до літературознавства (східного)
 • Історія та культура країн Сходу
 • Практична граматика першої східної мови
 • Історія літератури країн першої східної мови
 • Сучасна література країн першої східної мови
 • Теоретична граматика першої східної мови

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

 • Вступ до перекладознавства (східного) / Вступ до теорії перекладу (східного)
 • Релігієзнавство країни, мова якої вивчається / Лінгвокраїнознавство країн першої східної мови
 • Основи педагогіки та лінгводидактики / Практична граматика першої східної мови
 • Вступ до спеціальної філології / Методика викладання зарубіжної літератури
 • Антропологія і культурологія країн Сходу / Лексикологія першої східної мови
 • Теоретична фонетика першої східної мови / Методика викладання східних мов
 • Історія першої мови / Давня арабська мова
 • Османська мова / Давня перська мова / Історична граматика першої східної мови
 • Основи теорії мовної комунікації / Основи ділової комунікації першої східної мови
 • Стилістика першої східної мови / Жанри і жанрові форми літератури першої східної мови XX-XXI століття