035 «Філологія» (Турецька мова і література, англійська мова та переклад)

Офіційна назва освітньої програми: Турецька мова і література, англійська мова та переклад

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Випускники програми можуть надавати послуги в професійній, літературно-видавничій, освітній галузях; на викладацьких, дослідних та адміністративних посадах у закладах вищої освіти; у друкованих та електронних засобах масової інформації, PR-агентствах, у різноманітних фондах, спілках, фундаціях гуманітарного спрямування, музеях, бібліотеках і архівах, мистецьких і культурних центрах, може працювати у найрізноманітніших галузях господарства, де потрібні послуги з перекладу і створення текстів турецькою та англійською мовами, а також у туристичних фірмах, міжнародних організаціях, закордонних та регіональних представництвах тощо.

Можливість працевлаштування за групами професій (Національний класифікатор професій ДК 003:2010):

2310.2 викладач вищого навчального закладу

2444.1 молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика і літературознавство)

2444.2 перекладач

24559 редактор-перекладач

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти:

 • Методологія та організація наукових досліджень в тюркології 
 • Психологія і педагогіка вищої школи
 • Культура мовлення: академічний та діловий дискурс української мови
 • Методика викладання східних мов та літератур у вищій школі: оксфордська та гарвардська школи 
 • Культура мовлення: академічний дискурс турецької мови
 • Практика письмового та усного мовлення турецької мови: рівень С1 – С2  (1-й, 2-й, 3-й семестри)
 • Сучасна  турецька література XXI  ст.  
 • Практичний курс англійської мови (2-й семестр)
 • Тримовний соціополітичний переклад (турецька – українська – англійська мова) 
 • Ісламознавство 
 • Англійська мова та переклад: Комунікативні стратегії та переклад; Академічне й ділове мовлення та переклад

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції:

 • Сучасна літературна критика в Туреччині / Середньовічна турецька газель / Поетика в розвитку близькосхідної поезії / Сучасні напрямки літературного аналізу в Туреччині 
 • Редагування перекладів з турецької мови / Дипломатичний переклад турецькою та англійською мовами / Актуальні проблеми літературного перекладознавства в Туреччині / Науковий переклад  (англо-турецький)
 • Конференц-переклад (англійська та турецька мови) / Послідовний усний аспектний переклад / Синхронний переклад (турецька, англійська) / Субтитрування та дубляж в перекладі 
 • Аспекти науково-технічного перекладу з /на турецьку та англійську мови / Основи дискурс-аналізу / Контент – аналіз політичних перекладів: англійська, турецька / Військовий переклад 
 • Судовий переклад (турецька, англійська мова) / Локалізація брендів як перекладацька стратегія / Переклад реклами (турецька, англійська мова) / Релігійний переклад (турецька, англійська мова)
 • Перекладацький скоропис у турецько-українському перекладі / Німецька школа тюркології / Медичний переклад з турецької та англійської / Практикум кримськотатарського перекладу 
 • Драматургічний переклад (турецька, англійська мови) / Дитяча література в Туреччині та її переклад / Вивчення тексту художнього твору / Основи майстерності перекладу українських художніх творів на турецьку та англійську мови 
 • Міжмовний переклад в інтернет-маркетингу: турецька – англійська – українська мови  (виклад турецькою) / Діловий дискурс англійської та турецької мов / Англо-турецький переклад в біології / Мова та культура європейських турецьких діаспор
 • Граматика кримськотатарської мови / Словотвір сучасної турецької мови (мова викладу: турецька) / Лексикографічний практикум (англ-тур) / Тюркська ареальна лінгвістика 
 • Стратегічне партнерство: Україна  – Туреччина / Сучасні тюркологічні лінгвістичні школи / Напрямки сучасної західної лінгвістики (виклад англ мовою) / Міські соціолекти сучасної турецької мови 
 • Чагатайська група тюркських мов /   / Комунікативні стратегії художнього мовлення (англійська, турецька) / Порівняльна граматика тюркських мов України / Порівняльна лексикологія тюркських мов України 
 • Історична османістика / Сучасна ділова українська мова / Документалізація та ревіталізація загрожених тюркських мов України / Корпусна лінгвістика та бази даних англійської, турецької, кримськотатарської мов 
 • Стилістичне редагування художніх перекладів з турецької та англійської мов / Західноогузька група тюркських мов / Османотурецька мова (рівень 1) / Теорія та практика міжкультурної комунікації (англійська, турецька мови)
 • Креативне мислення та інноваційні комунікації: турецька, українська та англійська мови / Компаративна риторика (турецька – англійська – українська мови) / Кипчацька група тюркських мов / Культурна антропологія тюркських народів 
 • Практика ділового мовлення англійською та турецькою мовою / Практикум з наукового проєктування (англійська та турецька мова) / Культура та література кримськотатарської діаспори Туреччини /  Арабо-перські запозичення в турецькій та кримськотатарській мовах 
 • Герменевтика і наратологія (виклад англ мовою) / / Риторика художнього тексту (виклад англ мовою) / Перекладацька майстерня сучасної англійської та турецької поезії / Перекладацька майстерня сучасної літературної прози (англійська, турецька)/