035 «Філологія» (Українська мова та література, польська мова)

Офіційна назва освітньої програми: Філологія. Українська мова та література, польська мова

 

Рівень вищої освіти: магістр

 

Придатність до працевлаштування:

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 035 «Філологія» спрямована на підготовку з таких професій:

2444.1 Молодший науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1 Науковий співробітник-консультант (філологія, лінгвістика та переклади)

2444.1  Філолог-дослідник

2444.1 Фольклорист

2444.2 Гід-перекладач

244.2 Філолог

2444.2 Лінгвіст

2444.2 Перекладач

2444.2 Перекладач технічної літератури

2444.2 Редактор-перекладач

2444.2 Філолог

2451.1 Літературознавець

2451.2   Літературний співробітник

2451.2 Редактор науковий

2451.2 Редактор літературний

2451.2 Редактор технічний

2451.2  Член головної редакції

2451.2 Член колегії (редакційної)

2451.2 Ведучий програми

2451.2 Кореспондент

2359.2 Лектор

2310.2  Викладач вищого навчального закладу

2320   Вчитель загальноосвітнього навчального закладу

2320   Викладач професійного навчально-виховного закладу

23 51.1 Молодший науковий співробітник (методи навчання)

2351.2 Викладач (методи навчання)

(згідно з чинною редакцією Національного класифікатора України: Класифікатор професій (ДК 003:2016)

Перелік компонентів освітньої програми:

Обов’язкові компоненти

Методологія та організація наукових досліджень

Психологія і педагогіка вищої школи

Практичний курс іноземної мови в галузі

Норма і мовна варіативність у сучасній українській літературній мові

Теорія літератури

Загальне мовознавство

Методика викладання фахових дисциплін у вищій школі

Українська мова в контексті глобалізаційних процесів

Актуальні питання сучасних досліджень в галузі методики навчання української мови, української та зарубіжної літератур

Друга слов’янська мова: комунікативно-перекладознавчі стратегії (польська мова)

Практична підготовка:

Виробнича практика (науково-педагогічна)

Виробнича практика (філологічна)

Переддипломна практика

Підготовка до атестації

Вибіркові компоненти, що забезпечують фахові компетенції

Вибіркова дисципліна – блок 1

Сучасні напрями літературознавчих досліджень

Актуальні напрями мовознавчих досліджень

Порівняльне мовознавство української та польської мов

Соціолінгвістика і теорія мовної комунікації
Комп’ютерна лінгвістика

Вибіркова дисципліна – блок 2
Норма і мовна варіантність у сучасній українській літературній мові

Норма і мовна варіантність у сучасній польській літературній мові

Етнолінгвістика

Теорія і практика перекладу (польська мова)

Лінгвістика тексту
Вибіркова дисципліна – блок 3

Тематичні та стильові особливості розвитку польської літератури

Теорія дискурсу

Герменевтика

Наратологія

Лінгвопрагматика